Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Rozvojový audit

Hodnocení kvality (rozvojový audit, metodická návštěva) je externí nástroj, který slouží k posouzení rozvoje kvality poskytování sociální služby na základě kritérií kvality stanovených metodikou, která je k tomuto účelu přijata Valnou hromadou ČAS. Hodnocení kvality je zároveň podmínkou přijetí nového skupinového člena do ČAS (resp. prodloužení členství). Na základě výsledku hodnocení kvality Správní rada ČAS udělí zařízení osvědčení kvality na stanovenou dobu.

Rozvojový audit ČAS je nástroj, pomocí kterého je ověřováno, zda organizace, která chce být členem ČAS: 

  • naplňuje standardy kvality ČAS,
  • trvale rozvíjí kvalitu svých služeb v souladu s hodnotami ČAS.

Důležité změny v metodice Rozvojových auditů:

  • ČAS není garantem plnění zákonných požadavků v jednotlivých zařízeních, ale je garantem trvalého rozvoje kvality svých členů.
  • ČAS má nově definované hodnoty, ke kterým se jeho členové absolvováním rozvojového auditu hlásí.
  • Některé oblasti hodnocení nejsou bodovány (Kontakt a kontaktní práce, Důvěra a vztah, Hodnoty).
  • Zařízení předem zasílá popis, jak služba naplňuje hodnoty ČAS (vč. příkladů), a dvě zpracované kasuistiky, kterými ilustruje vztah s klienty a vzájemnou důvěru.

Přílohy:

Tagy

Přílohy