Nebylo nic nalezeno.

Etika a supervize

Etika a supervize

Česká asociace streetwork, z.s. se přihlásila k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých a veřejně se zavazuje k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení. Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých klade důraz na princip nejlepšího zájmu dítěte a zajišťuje, aby pracovníci, aktivity a programy ČAS nezpůsobovaly dětem a zvláště zranitelným dospělým jakoukoli újmu, nepodporovaly špatné zacházení s nimi či jejich diskriminaci.

Česká asociace streetwork, z.s. se již od svého vzniku zabývá tématem supervize. Supervizi vnímáme jako:

  • profesně závazné kritérium pro fungování nízkoprahových sociální služeb

  • jeden z hlavních způsobů rozvoje kvality pracovníků i pracovních týmů, který rozvíjí profesionální dovednosti, znalosti s pomáhá utvářet a korigovat postoje ke klientům

  • právo pracovníka a i týmů na nezávislou reflexi vlastní práce

  • je nezbytná pro poskytováním podpory a pomoci při řešení problémů, které pracovníkům vyplývají z mezilidského vztahového kontextu pracovník - klient.

Příloha:

Rada pro etiku a supervizi ČAS

Současná Rada pro etiku a supervizi (RES) byla jmenována v květnu 2017 ve složení: PhDr. Zdena Honsová Filípková, Bc. Artem Vartanyan, Bc. Tomáš Žák. Na RES se může obracet kdokoli: jednotlivec, zařízení, organizace, pracovník, uživatel služby i další instituce.

Aktuální seznam supervizorů doporučených ČAS 2014

Přílohy