Nebylo nic nalezeno.

Restartshop

Restartshop

Dobročinný obchod Restart Shop podporuje zejména mladé lidi, kteří neměli ve svém životě tolik štěstí a nemohou najít práci. Nabízíme jim podporované zaměstnání, Restart, který do života potřebují.

Zisk z prodeje je určen pro Nízkoprahové kluby pro mládež, kde mladí lidé často tráví svůj volný čas a můžou samostatně řešit problémy, které je trápí.

První obchod Restart Shop vznikl v rámci projektu Streetwork pro děti a mládež, který realizujeme ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. za podpory dánské nadace The Velux Foundation.

Druhý Restart shop a jeho další provozy (třídírna, e-shop a stánkový prodej), registrační číslo projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153  je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj a posílení infrastruktury sociálního podniku Restart Shop. Cílovu skupinou jsou osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi a příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů.

Restart Shop© provouje Česká asociace streetwork, o.p.s., kterou v roce 2013 založila Česká asociace streetwork, z.s. k realizaci projektu Streetwork pro děti a mládež. 5. 5. 2014 otevřela ČAS, o.p.s. Restart Shop© – dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu služeb pro mládež. Od té doby jsme pomohli na svět svými zkušenostmi a know-how dalším pěti pracovištím s podporovanými tréninkovými pracovními místy (v Chrudimi, 2x v Brně, v Bruntále a v Praze).

Více se o Restart Shopu © dozvíte na jeho webových stránkách.

Tagy