Nebylo nic nalezeno.

Magdaléna Matoušková, Petra Vrajová – Limity jako výzvy

Jak může v praxi vypadat posouvání limitů terénní sociální práce? Vydejte se za svými klienty tam, kam jste se dosud nikdy nevydali!

3. 3. 2021
Česká asociace streetwork, z.s.