Nebylo nic nalezeno.

Aktuální vzdělávací programy

Aktuální vzdělávací programy

Postupně zveřejňujeme nabídku vzdělávacích kurzů pro rok 2022. Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kurzy probíhat standardní prezenční formou. Jsme však připraveni většinu kurzů, u kterých je to možné, v případě potřeby zrealizovat online formou. Přihlášení účastníci budou vždy předem vyrozuměni. Děkujeme a těšíme se na vás v našich kurzech.

Níže najdete seznam aktuálních vzdělávacích programů. Většina z nich je akreditována a realizována Institutem kontaktní práce s.r.o. (viz záložka Vzdělávací programy). U těchto kurzů naleznete budete přesměrováni na webové stránky IKP.

1. 1. 2022 zahajujeme provoz webových stránek Institutu kontaktní práce

Co na nových stránkách najdete?

  • přehledné informace o nabídce vzdělávacích kurzů
  • přehled našich lektorů včetně jejich medailonků a fotografií
  • možnost registrace při přihlašování na kurzy

Co získáte při registraci do systému?

  • snadné přihlašování na kurzy
  • čas strávený opakovaným vyplňováním stále stejných údajů (to již nebudete muset – jako v e-shopu vše vyplníte pouze jednou)
  • úložiště vydaných osvědčení z absolvovaných kurzů a případných dalších materiálů (pokud byste je ztratili)
  • přehled absolvovaných kurzů a kurzů, na které jste přihlášeni

To vše najdete na adrese www.kontaktniprace.czkde je už zveřejněna základní nabídka kurzů pro příští rok. Další kurzy a termíny budou postupně přidávány. Neváhejte a registrujte/přihlaste se již nyní.

Velice nás těší, že máte zájem o naše vzdělávací programy. Věnujte prosím pozornost podmínkám přihlašování (viz příloha na konci článku „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů ČAS“ (pdf, účinnost od 1. 1. 2022) a „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů IKP“ (pdf, účinnost od 1. 1. 2022). 

Vzdělávací programy lze také realizovat „na klíč“ (tj. na míru pro pracovníky Vaší organizace a přímo na Vašem pracovišti). V případě zájmu kontaktujte: Klára Šmejkalová smejkalova@streetwork.cz (tel. 774 913 776), nebo Iva Kabeláčová kabelacova@streetwork.cz (tel. 773 832 006)

Aktuálně je možné přihlásit se na tyto výjezdy a stáže:

Na samostatné stránce najdete aktuální vyhlášené výjezdy za dobrou praxí do zahraničí i studijní stáže v rámci ČR. 

Pokračujte na stránku aktuálních stáží.

Aktuálně je možné přihlásit se na tyto kurzy: 

rok 2022

Výcvik v motivačních rozhovorech (Brno) - VOLNÁ MÍSTA
1. setkání 26. – 27. 9. 2022, Brno

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
4. 10. 2022, Praha

Výcvik v motivačních rozhovorech (Praha)
1. setkání 4. – 5. 10. 2022, Praha

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí
6. – 7. 10. 2022, Praha

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
11. 10. 2022, Praha

Individuální plánování v nízkoprahových službách (sociální služby pro osoby bez přístřeší, pro osoby pracující v sexbyznyse a s uživateli drog)
12 .– 13. 10. 2022, Praha

Sociální práce s lidmi bez domova - VOLNÁ MÍSTA, PŘIHLAŠOVÁNÍ PRODLOUŽENO
13. 10. 2022, Praha

Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním v nízkoprahových službách
17. – 18. 10. 2022, Praha

Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření
18. 10. 2022, Praha

Kariérové poradenství pro klienty NZDM 
19. 10. 2022, Praha

Potřeby klientů nízkoprahových služeb
19. – 20. 10. 2022, Kolín

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby
20. – 21. 10. 2022, Praha

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby
20.–  21. 10. 2022, Praha

Jak na prevenci v NZDM?
21. 10. 2022, Praha

Umění rozhovoru
24. – 25. 10. 2022, Praha

Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)
26. 10. 2022, Praha

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
1. 11. 2022, online

Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci
1. 11. 2022, Praha

Kompetence ke kontaktní práci
1. setkání 2. – 3. 11. 2022, Mnichovo Hradiště

Romové a sociální vyloučení
2. – 3. 11. 2022, Brno

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující
7. – 8. 11. 2022, Praha

Od předsudku k diskriminaci
8. 11. 2022, Praha

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
8. – 10. 11. 2022, Mnichovo Hradiště

Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – ZÁKLADNÍ PŘEHLED
9. 11. 2022, Praha

Jak vést malý tým II. 
14.–15. 11. 2022, Praha

Základy terénní práce s mládeží
14. – 16. 11. 2022, Praha

BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)
21. – 22. 11. 2022, Praha

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky
21. – 22. 11. 2022, Praha

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí
22. – 23. 11. 2022, online

Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL
23. 11. 2022, Praha

Vztahy a prostor v kontaktní práci – Páteřní kurz I
23. – 25. 11. 2022, Praha

Kontaktní práce v souvislostech – Páteřní kurz I
23. 11. 2022 – 21. 3. 2023, Praha

Case management s uživateli návykových látek
28. – 29. 11. 2022, Praha

Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny (listopad)
29. 11. 2022, online na platformě ZOOM

Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost – úvod do tématu v praxi sociálních služeb
30. 11. 2022, Praha

Práce s klientem s agresí v chování 
5. – 6. 12. 2022, Praha

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek
8. 12. 2022, Praha

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi 
9. 12. 2022, Praha

Tagy

Přílohy