Nebylo nic nalezeno.

Aktuální vzdělávací programy

Aktuální vzdělávací programy

Máme pro vás více než 40 akreditovaných vzdělávacích programů.

Níže najdete seznam aktuálních vzdělávacích programů. Kurzy jsou akreditovány na Institut kontaktní práce s.r.o. (IKP), který Česká asociace streetwork v roce 2019 založila – po rozkliknutí těchto kurzů budete přesměrováni na webové stránky IKP. Na ČAS je stále akreditován sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci. 

Na kurzy IKP se přihlašujete prostřednictvím webových stránek www.kontaktniprace.cz. Stránky nabízejí přehledné informace o kurzech a medailonky lektorů. Na stránkách se můžete registrovat. U kurzů uvádíme reakce absolventů na naše kurzy. Na hlavní stránce najdete také aktuální informace – např. jaké nové kurzy připravujeme, ve kterých kurzech ještě máme volná místa apod.

Co získáte při registraci do systému?

  • snadné přihlašování na kurzy 
  • čas strávený opakovaným vyplňováním stále stejných údajů (to již nebudete muset – jako v e-shopu vše vyplníte pouze jednou) 
  • úložiště vydaných osvědčení z absolvovaných kurzů a případných dalších materiálů (pokud byste je ztratili) 
  • přehled absolvovaných kurzů a kurzů, na které jste přihlášeni

To vše najdete na adrese www.kontaktniprace.cz, kde postupně zveřejňujeme nabídku kurzů pro rok 2024. Další kurzy a termíny budou postupně přidávány. Neváhejte a registrujte/přihlaste se již nyní. 

Při přihlašování věnujte pozornost podmínkám pro účast na kurzu – najdete je na konci tohoto textu (viz závazné podmínky IKP, závazné podmínky ČAS).

Nabízené kurzy můžeme nabídnout také na klíč, přímo u vás v organizaci. V případě zájmu kontaktujte Ivu Kabeláčovou (kabelacova@streetwork.cz, tel. 773 832 006).
Pro informace k sebezkušenostnímu výcviku ČAS se obracejte na Kláru Šmejkalovou (smejkalova@streetwork.cz, tel. 774 913 776). 

Těšíme se na vás v našich kurzech!

Aktuálně je možné přihlásit se na tyto kurzy: 

rok 2024 (nabídku stále aktualizujeme)

Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny (webinář)
17. 9. 2024, online

Výcvik v motivačních rozhovorech
19. 9. – 15. 11. 2024, Praha

Jak vést malý tým I.
23. 9. – 24. 9. 2024, Praha

Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření
1. 10. 2024, Praha

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
8. 10. 2024, online

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody utváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)
9. – 10. 10. 2024, Kolín

Krizová intervence nejen pro streetwork – základy
10. – 11. 10. 2024, Praha

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
14. 10. 2024, Praha

Umění rozhovoru
14. 10. – 15. 10. 2024, Praha

Individuální plánování v nízkoprahových službách
15. – 16. 10. 2024, Praha

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby
15. – 16. 10. 2024

Jak na prevenci v NZDM?
17. 10. 2024, Praha

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
21. 10. 2024, Praha

Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled
22. 10. 2024, Praha

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí
23. 10. – 24. 10. 2024, Praha

Sociální práce s lidmi bez domova
23. 10. 2024, Praha

Case management v prostředí sociálních služeb
24. – 25. 10. 2024, Praha

Individuální plánování v praxi
5. 11. 2024, Praha

Be the best (Jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)
5. 11. – 6. 11. 2024, Praha

Romové a sociální vyloučení
11. 11. – 12. 11. 2024, Praha

Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním v nízkoprahových službách
11. – 12. 11. 2024, Praha

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
11. 11. – 13. 11. 2024, Mnichovo Hradiště

Potřeby klientů nízkoprahových služeb II. (zdroje a postupy při plánování vhodných intervencí – inspirace)
12. – 13. 11. 2024, Kolín

Duševní zdraví dětí a dospívajících – zvyšování psychické odolnosti
19. 11. 2024, Praha

Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL
20. 11. 2024, Praha

Krizová intervence nejen pro streetwork – základy
21. – 22. 11. 2024, Praha

Práce s předsudky v sociálních službách
25. 11. 2024, Praha

Jak vést malý tým II.
25. 11. – 26. 11. 2024, Praha

Od předsudku k diskriminaci
26. 11. 2024, Praha

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí
26. – 27. 11. 2024, online

Základy terénní práce s mládeží
27. 11. – 29. 11. 2024, Praha

Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci
28. 11. 2024, Praha

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
29. 11. 2024, Praha

Respektující přístup k LGBT+ dětem a dospívajícím v kontextu sociální práce
2. 12. 2024, Praha

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek
3. 12. 2024, Praha

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující
5. – 6. 12. 2024

Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnosti – Úvod do tématu v praxi sociálních služeb
11. 12. 2024, Praha

Práce s klientem s agresí v chování
12. – 13. 12. 2024     

Tagy

Přílohy