Nebylo nic nalezeno.

Výroční ceny ČAS – ČASovaná bota

Výroční cena

Česká asociace streetwork přijímá každoročně návrhy na nominace na Výroční cenu ČAS, ČASovanou botu. Vítězný tým obdrží od ČAS jako odměnu 30 tisíc Kč, osobnost pak 10 tisíc Kč.

Výroční cena aneb ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a vzdor překážkám pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, z.s.

Cena je udělována ve třech kategoriích:

 • Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.)
 • Tým roku (pro zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu – terénní program, NZDM, K-centrum, jiné)
 • Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS (sr@streetwork.cz).

Ceny pro vítěze:

 • 30 000 Kč obdrží od ČAS vítězný Tým roku 2019
 • 10 000 Kč obdrží od ČAS vítěz Osobnosti roku 2019

Důvodem k udělení ceny je:

 • významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin)
 • významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)

Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny:

 • kvalita odvedené práce/důvody – za co je navržen na cenu, konkrétní příběh
 • přínos pro obor (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.)
 • Cena bude udělena za skutky v roce 2019, případně za dlouhodobý přínos.

Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (viz příloha). Na ceny navrhují pracovníci v nízkoprahových službách. Návrhy jsou následně vyvěšeny na portálu a o nominovaných rozhodnou hlasováním čtenáři portálu Streetwork.cz. Vítěze ze tří nominovaných v každé kategorii vybrala Rady ceny 6. listopadu 2020.

Složení Rady ceny:

 • Vítěz/ka kategorie Osobnost roku 2018
 • Zástupce vítěze kategorie Tým roku 2018
 • Zástupce Správní rady a Revizní komise České asociace streetwork
 • Zástupce kanceláře České asociace streetwork

Harmonogram pro ročník 2019:

26. února 2020 – vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
30. září 2020 o půlnoci – ukončení přijímání návrhů
2. října 2020 – zveřejnění nominací
2. října – 27. října 2020 o půlnoci – hlasování na portálu
2. listopadu 2020 – vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
6. listopadu 2020 – Rada rozhodne o vítězích

Vyhlášení a slavnostní předání cen mělo proběhnout 21. 11. 2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu, je předávání odloženo. Když nemohou nominovaní za Botou, musí Bota k nim. Připravujeme road show! Cestu Boty až k novým vítězům uvidíte na webu www.streetwork.cz prostřednictvím videa počátkem prosince 2020. Napínáme vás, ale bude to stát za to!

Tagy

Přílohy