Nebylo nic nalezeno.

Výroční ceny ČAS – ČASovaná bota

Výroční cena

aneb ČASovaná bota je především vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a vzdor překážkám pracují v první linii.

Jde o ocenění za dobrou práci a dosažené výsledky v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, z.s.

Cena je udělována ve třech kategoriích:

 • Osobnost roku (streetworker, kontaktní pracovník NZDM, kontaktní pracovník K-centra, vedoucí zařízení, odborník pracující na metodice, atd.)
 • Tým roku (pro zařízení provozující konkrétní nízkoprahovou sociální službu – terénní program, NZDM, K-centrum, jiné)
 • Cena Správní rady za mimořádný počin. Cena může či nemusí být udělena. Návrhy na tuto cenu můžete zasílat na e-mail Správní rady ČAS (sr@streetwork.cz).

Aktuálně probíhá: sběr návrhů (do 29. 4. 2019) 

Důvodem k udělení ceny je:

 • významný počin v praxi (tj. konkrétní kvalitně realizovaný projekt či záslužný čin)
 • významný přínos v oboru (tj. dlouhodobou práci v oblasti s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu k přímým klientům, v oblasti metodiky, vzdělávání, iniciace spolupráce atd.)

Kritéria pro rozhodnutí o udělení ceny:

 • kvalita odvedené práce/důvody – za co je navržen na cenu, konkrétní příběh
 • přínos pro obor (práce v asociacích, publikační činnost, vzdělávací činnost, práce v poradních orgánech atd.)
 • Cena bude udělena za skutky v roce 2019, případně za dlouhodobý přínos.

Jak někoho navrhnout na cenu zjistíte, když se seznámíte s přesným zněním pravidel (viz příloha)Na ceny navrhují pracovníci v nízkoprahových službách. Návrhy budou vyvěšeny na portálu a o nominovaných rozhodnou hlasováním čtenáři portálu Streetwork.cz. Vítěze ze tří nominovaných v každé kategorii vybere Rady ceny.

Rada zasedá ve složení:

 • Vítěz/ka kategorie Osobnost roku 2018
 • Zástupce vítěze kategorie Tým roku 2018
 • Zástupce Správní rady a Revizní komise České asociace streetwork
 • Zástupce kanceláře České asociace streetwork

Harmonogram pro ročník 2019:

26. února 2020 – vyhlášení, začínáme přijímat návrhy
29. dubna o půlnoci – ukončení přijímání návrhů
4. května – zveřejnění nominací
4. května – 18. května o půlnoci – hlasování na portálu
21. května – vyhlášení nominací 3+3, tisková zpráva
27. května – Rada rozhodne o vítězích
4. června 2020 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání Ceny v Malostranské Besedě

Ke stažení/odkazy:

Tagy

Přílohy