Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy České asociace streetwork.

Česká asociace streetwork dlouhodobě vytváří unikátní systém vzdělávacích programů v oblasti profesního vzdělávání pracovníků nejen nízkoprahových sociálních služeb a SAS. Programy mohou využít i  pracovníci z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pracovníků obcí, probační a mediační služby a domácí péče. Vzdělávací programy ČAS se snaží rozvíjet kompetence jak začínajících, tak pokročilých sociálních pracovníků a pracovnic a pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Programy jsou cílené na pracovníky v přímé práci, i na pracovníky středního managementu a snaží se pokrývat řadu tematických oblastí – měkké dovednosti při práci s klienty, při vedení týmů, legislativu, metody přímé práce s klientem, manažerské dovednosti a další. Nedílnou součástí vzdělávacího systému je i organizace krátkodobých stáží v ČR a v zahraničí.

ČAS jako dlouholetý vzdělavatel vypracoval v roce 2018 (v rámci projektu „Je dobré být v ČAS“, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, který byl spolufinancován Evropskou unií), nový systém vzdělávání. Ten tehdejší nabídku rozšířil a utřídil tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management. V květnu 2019 ČAS založil Institut kontaktní práce s.r.o. (IKP), který si klade za cíl poskytnout ucelený vzdělávací systém kontaktním pracovnicím a pracovníkům v nízkoprahových sociálních službách (a nejenom v nich) a podpořit tak jejich odborný i kariérní růst.

Jedním z důvodů vzniku Institutu byla specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje, a na etiku. Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti.

Kurzy v systému vzdělávání jsou provázané a také návazné. Dostupné jsou nejen členským zařízením ČAS, ale i všem dalším zájemcům.

Na Institut postupně přešly všechny vzdělávací aktivity a jsou tedy organizovány pod hlavičkou IKP. Na ČAS je stále akreditován sebezkušenostní výcvik Kompetence ke kontaktní práci. Všechny vypsané kurzy najdete v záložce aktuální vzdělávací programy. K přihlašování na kurzy organizované IKP slouží webové stránky www.kontaktniprace.cz

Nabízíme také vzdělávání na klíč, resp. na míru jednotlivým zařízením, organizacím, státní správě a samosprávě. ČAS/IKP disponují zkušenými metodiky a lektory. V současné době jsou lektorkami a lektory vzdělávacích kurzů osobnosti, které samy velkou část své kariéry věnovaly přímé práci s klienty. Mají dlouholeté zkušenosti s metodou kontaktní práce a mnoho z nich působilo v nízkoprahových sociálních službách.

V této souvislosti vyzýváme i vás, zájemce o vzdělávání ČAS/IKP, abyste navrhovali témata vzdělávání, která Vás zajímají a která byste rádi v naší nabídce našli. Zároveň hledáme i nové lektory a lektorky, kteří mají chuť a zájem prezentovat svá témata. Kontaktujte nás. Rádi spolupracujeme s lektory přímo z praxe.

Česká asociace streetwork (resp. Institut kontaktní práce) v současné době nabízí tyto vzdělávací programy, většina z nich je akreditována MPSV. V roce 2023 absolvovalo naše kurzy na 900 účastníků.

Kontakty:

Iva Kabeláčová, manažerka vzdělávání IKP – kabelacova@kontaktniprace.cz
Klára Šmejkalová, koordinátorka vzdělávání ČAS – smejkalova@streetwork.cz (informace k sebezkušenostnímu výcviku Kompetence ke kontaktní práci)

Tagy