Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy České asociace streetwork.

Česká asociace streetwork dlouhodobě vytváří unikátní systém vzdělávacích programů v oblasti profesního vzdělávání pracovníků nejen nízkoprahových sociálních služeb a SAS. Programy mohou využít i  pracovníci z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pracovníků obcí, probační a mediační služby a domácí péče. Vzdělávací programy ČAS se snaží rozvíjet kompetence jak začínajících, tak pokročilých sociálních pracovníků a pracovnic a pracovníků a pracovnic v sociálních službách. Programy jsou cílené na pracovníky v přímé práci, i na pracovníky středního managementu a snaží se pokrývat řadu tematických oblastí – měkké dovednosti při práci s klienty, při vedení týmů, legislativu, metody přímé práce s klientem, manažerské dovednosti a další. Nedílnou součástí vzdělávacího systému je i organizace krátkodobých stáží v ČR a v zahraničí.

ČAS jako dlouholetý vzdělavatel vypracoval v roce 2018 (v rámci projektu „Je dobré být v ČAS“, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002231, který byl spolufinancován Evropskou unií), nový systém vzdělávání. Ten by měl stávající nabídku rozšířit a utřídit tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management. V květnu 2019 ČAS založil Institut kontaktní práce s.r.o. (IKP), který si klade za cíl poskytnout ucelený vzdělávací systém kontaktním pracovnicím a pracovníkům v nízkoprahových sociálních službách (a nejenom v nich) a podpořit tak jejich odborný i kariérní růst.

Jedním z důvodů vzniku Institutu je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje a na etiku. Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti.

Kurzy v systému vzdělávání budou provázané a také návazné. Dostupné budou nejen členským zařízením ČAS, ale i všem dalším zájemcům.

Na Institut budou postupně přecházet všechny vzdělávací aktivity. Po určitou dobu bude část vzdělávacích programů organizovat ČAS, nově vytvořené kurzy a kurzy s nově udělenou akreditací již budou pod hlavičkou IKP. Všechny vypsané kurzy najdete v záložce aktuální vzdělávací programy. Od 1. 1. 2022 zahajujeme provoz webových stránek Institutu kontaktní práce.

ČAS nabízí také vzdělávání na klíč, resp. na míru jednotlivým zařízením, organizacím, státní správě a samosprávě. ČAS/IKP disponují zkušenými metodiky a lektory. V současné době jsou lektorkami a lektory vzdělávacích kurzů osobnosti, které samy velkou část své kariéry věnovaly přímé práci s klienty. Mají dlouholeté zkušenosti s metodou kontaktní práce a mnoho z nich působilo v nízkoprahových sociálních službách.

V této souvislosti vyzýváme i vás, zájemce o vzdělávání ČAS, abyste navrhovali témata vzdělávání, která Vás zajímají a která byste rádi v naší nabídce našli. Zároveň hledáme i nové lektory a lektorky, kteří mají chuť a zájem prezentovat svá témata. Kontaktujte nás. Rádi spolupracujeme s lektory přímo z praxe.

Česká asociace streetwork (resp. Institut kontaktní práce) v současné době nabízí tyto vzdělávací programy, většina z nich je akreditována MPSV. Každým rokem absolvuje naše vzdělávací programy cca 300 účastníků a účastnic.

Kontakty:

Klára Šmejkalová, koordinátorka vzdělávání ČAS – smejkalova@streetwork.cz
Iva Kabeláčová, manažerka vzdělávání IKP – kabelacova@kontaktniprace.cz

 

Tagy