Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Nové výzvy pro streetwork

Zpráva o zahájení projektu Nové výzvy pro streetwork

Od 1. září 2018 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Nové výzvy pro streetwork“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2021.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách prostřednictvím realizace rozvojového auditu, metodické podpory, pracovních setkání a návazného vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů, odborných stáží a výměny zkušeností. Dále projekt vytváří sítě jako platformy pro spolupráci služeb mezi sebou, s veřejnou správou a s orgány SPOD. Projekt dále přispívá k propagaci sociální práce a osvětě, které nepříznivé životní situace mohu NSS řešit.

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, dále sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.

Klíčové aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 1 – Podpora procesů kvality v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby – Aktivita obsahuje několik po sobě následujících kroků: 1. rozvojový audit, 2. metodická konzultace, 3. pracovní setkání.

Klíčová aktivita č. 2 – Podpora práce v síti s důrazem na spolupráci při sociálně právní ochraně dětí a práci s rodinou, regionální a lokální sítě, organizace kulatých stolů, vytváření platforem pro spolupráci v síti. Vytvoření pozice regionálního koordinátora.

Klíčová aktivita č. 3 – Propagace sociální práce – mediální kampaň k seznámení veřejnosti s působením nízkoprahových sociálních služeb, s důrazem na terénní služby pro děti a mládež a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich místo v sociálně právní ochraně dětí.

  • Bez domova: mediální kampaň Hlavně přežít ukazující veřejnosti možnosti pomoci lidem bez domova a Mapa pomoci
  • Závislost: mediální kampaň Pozor, nebezpečí pádu upozorňující na nebezpečí spojené s rekreačním užíváním návykových látek

Klíčová aktivita č. 4 – Odborné stáže + akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách s tématy, která vzejdou z aktivit 1 a 2.

Stáž v NZDM Klub Coolna Znojmo

  • Elektronický Sborník dobré praxe – výsledek výměnných stáží mezi členskými zařízeními České asociace streetwork včetně metodiky organizace stáží jako dobré praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Klíčová aktivita č. 5 – Sdílení dobré praxe získané v průběhu projektu prostřednictvím dvoudenní konference.

Vzhledem k situaci pandemie COVID-19 není možné konferenci ČAS realizovat v plánovaném termínu a rozsahu. Rozhodli jsme se zprostředkovat účastníkům některé příspěvky alespoň formou videa. Nepůjde o stream, ale příspěvky budou natočeny v profesionálním studiu a sdíleny na webové stránce konference. Zajistíme tím pohodlí při jejich sledování, výběr vhodného času i kvalitu zvuku a obrazu.

Nahrávání proběhlo 28. ledna 2021, příspěvky můžete sledovat ZDE.

Veškeré aktualní informace naleznete na stránkách Konference

Klíčová aktivita č. 6 – Řízení projektu.

Webové stránky projektu: www.streetwork.cz/stranka/2841/nove-vyzvy-pro-streetwork

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Martina Zikmundová,
ředitelka ČAS, z.s. a odborná garantka projektu
775 913 777, zikmundova@streetwork.cz

Tagy

Přílohy