Nebylo nic nalezeno.

Stáž v Progressive o.p.s.

V rámci projektu „Nové výzvy pro streetwork“ jsme realizovali třídenní odbornou stáž pro max. 4 vybrané osoby pracující v nízkoprahových sociálních službách z celé ČR vyjma Prahy. Stáž proběhla 12.–14. února 2020 v PROGRESSIVE o.p.s. – STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze, NO BIOHAZARD – terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze a FIX POINT – pracovní resocializace uživatelů návykových látek.