Nebylo nic nalezeno.

Stáž v NZDM Coolna Znojmo

Třídenní odborná stáž v NZDM Klub Coolna (Oblastní charita Znojmo) realizovaná 15. – 17. září 2020 v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649.