Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Metodická návštěva

Metodická návštěva je určena pro služby, které jsou členem České asociace streetwork a uběhla u nich 5letá lhůta od absolvování Rozvojového auditu či Metodické návštěvy. Přičemž dobrovolně mohou členská zařízení absolvovat namísto Metodické návštěvy Rozvojový audit.

Dle Usnesení Valné hromady ze dne 16. 5. 2023 se členským zařízením (službám) nařizuje povinnost absolvovat opakovanou (1x za 5 let) Metodickou návštěvu. Rozvojový audit zůstává povinností pouze pro služby, které se nově ucházejí o členství v ČAS.

Metodická návštěva je nástrojem hodnocení ČAS, jehož cílem je zjistit, zda daná služba má nastaven systém podpory kvality poskytovaných služeb, reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny i vzhledem k aktuálnímu dění ve společnosti a v lokalitě, kde působí. Má nastaveny procesy hodnocení dopadu poskytovaných služeb u cílové skupiny a služby poskytuje v souladu s Hodnotami ČAS a s Vizí NZDM 2030 (jedná-li se o nízkoprahové služby pro děti a mládež).

Metodickou návštěvu ČAS provádí dva hodnotitelé/ky kvality, kteří jsou schváleni v Rejstříku hodnotitelů ČAS s osvědčením k provedení metodické návštěvy a pravidelně se účastní kalibračních setkání. 

Přílohy:

Tagy

Přílohy