Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Metodická návštěva

Metodická návštěva reaguje na skutečnost, že některým členským zařízením již vypršelo udělené osvědčení kvality, a dále na možnost, že zařízení, která se chtějí stát členy ČAS, absolvovala v posledních čtyřech letech inspekci MPSV nebo certifikaci svých služeb.

ČAS si uvědomuje, že pokud by daná zařízení měla absolvovat rozvojový audit ČAS, docházelo by ke zdvojování procesu hodnocení. Pro tyto případy ČAS připravil metodickou návštěvu. 

Jde o návštěvu jednoho hodnotitele kvality ČAS v zařízení, konzultaci nad základními kritérii, která jsou pro ČAS i přes absolvované inspekce nebo certifikace obzvlášť důležitá, nahlédnutí do zprávy z inspekce nebo certifikace a následná konzultace, vypracování závěrečné zprávy z metodické návštěvy a ukončení celého procesu udělením osvědčení.  

K metodické návštěvě se prostřednictvím objednávky metodické návštěvy (Příloha č.1) přihlásí zařízení, které v posledních čtyřech letech absolvovalo inspekce MPSV či certifikace služeb. Zařízení, která znají termín svých inspekcí nebo certifikací, si mohou metodickou návštěvu objednat až po jejich absolvování.  Objednávka se posílá poštou nebo e-mailem na adresu ČAS.

Metodickou návštěvu ČAS provádí hodnotitel kvality, který je v schváleném Rejstříku hodnotitelů ČAS s osvědčením k provedení metodické návštěvy (získané na základě účasti na Kurzu hodnotitelů ČAS). 

Přílohy:

Tagy

Přílohy