Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Tým roku 2017 – Cena Bohemia Energy

Hlasujte pro Tým roku 2017 – vybírat můžete z šesti různých týmů nízkoprahových sociálních služeb!

V kategorii zařízení – Tým roku 2017 – Cena Bohemia Energy můžete vybírat z šesti různých týmů/zařízení. O jejich významných počinech se dočtete v přiložených návrzích. Pořadí navržených týmů je abecední.

Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita nominace (pdf)

Beztíže je oddělením Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, které se zaměřuje na ohroženou mládež a prevenci rizikových jevů. Realizuje 2 sociální služby (NZDM a TP) ve 3 lokalitách – Praha 2, 3 a 10, výjezdové akce, resocializační pobyty, akce pro veřejnost, preventivní akce pro mládež s širokým záběrem, preventivní programy pro školy, Beztíže je také součástí Komunitního centra Žižkov. Ač se na první pohled zdá spojení sociální služby se školským volnočasovým zařízením spíše komplikací, narážející na tradiční rozdělení na jednotlivé resorty, v Ulitě z tohoto spojení vytěžili maximum. Tým Beztíže za pomoci pedagogů Ulity realizuje koncept sociální inkluze, kdy cíleně propojuje dvě zcela odlišné cílové skupiny. Na jedné straně klienty nízkoprahových klubů a terénních programů, v drtivé většině představující ohroženou romskou mládež, na straně druhé mainstreamovou mládež docházející na pravidelné i nepravidelné aktivity do Ulity (hrazené kroužky, workshopy, tábory, akce, apod.). Tyto skupiny se v běžném životě nepotkávají. Díky zaměření týmu Beztíže i tímto směrem a jejich efektivní práci na poli propojování cílových skupin se v Ulitě daří do značné míry řešit otázku sociálního vyloučení romské komunity, společné soužití dvou odlišných kultur, rasismu, mýtit předsudky  obou stran a především vychovávat tolerantní mládež napříč všemi skupinami.


PARTYHARMreduction – Program No Biohazard, Progressive o.p.s. nominace (pdf)

PARTYHARMreduction je projektem spadající pod terénní program No Biohazard. Zaměřuje se na snižování rizik spojených s konzumací návykových látek v prostředí hudebních koncertů a festivalů. Pracovníci poskytují informační materiály (letáky), poradenství v sociálně-právní oblasti, krizové intervence, informace ohledně bezpečnějšího užívání návykových látek, pestrou škálu HR materiálu (alkotester, kondomy, lub.gely, šňupátka, kapsle, alobal, voda, ovoce, vitamíny, minerály, špunty do uší), základní zdravotní ošetření a v neposlední řadě také chill-out zónu. Nezanedbatelnou činností je také šíření osvěty mezi promotéry hudebních akcí, resp. přímé účasti na besedách určených pro návštěvníky koncertů. Všechny činnosti jsou pak zabaleny do hávu ne-moralizujícího přístupu. Za necelé dva roky formování projektu se jim podařilo účastnit se téměř desítky akcí (převážně několikadenních) a dalších deset mají v plánu na rok 2018. Přestože tento projekt nemá širší ukotvení ve Standardech adiktologických služeb a nemá tak výraznější finanční podporu ať od orgánů ČR či od různých organizátorů akcí, pracovníci oplývají neutuchající energií vyjednávat s promotéry a organizátory a účastnit se náročných několikadenní akcí.


Terénní program Křižovatka, Neposeda, z.ú. nominace (pdf)

Tým terénního programu Křižovatka je poskládaný z opravdových profesionálů ve svém oboru, osobností, které se výborně doplňují. Na tým roku jsou nominováni za jejich soustavnou práci s lidmi bez přístřeší, seniory, sociálně vyloučenými a rodinami. Pomáhají jim vyřizovat nejnutnější věci, jako jsou dávky, občanské průkazy, bydlení a další. Dále klientům poskytují potravinovou pomoc i ošacení. Především jim ale poskytují podporu a dokážou klienty přijímat takové, jací jsou, naslouchat jim a porozumět. Pro své klienty pořádají různé akce a do dalších je zapojují (např. Národní kampaň -  Ukliďte Česko, kdy klienti společně s pracovníky uklízeli svoje osady, Piknik na Křižovatce – vzájemné setkání různých skupin a další). To, co tento tým odlišuje od podobných služeb napříč republikou je jednak snaha o komunitní práci zaměřenou na širokou cílovou skupinu a osobní přesah při kontaktu s jednotlivci i skupinami. Při řešení obtížných životních situací klientů využívají pracovníci vlastní kreativitu a dostupné zdroje v místní lokalitě a komunitě. Propojují její jednotlivé členy a hledají alternativní cesty při komunikaci s návaznými institucemi a úřady. S nabídkou pomoci docházejí tam, kde se lidé, kteří je potřebují, přirozeně vyskytují – tedy nejen na ubytovny, ale též do stanů, jeskyní, čekáren, lesních obydlí a jinam. Zajištění pohřbu, očkování zvířat, doprovody, ubytování, vlídné slovo a podpora, brigáda, bydlení, piknikové akce nebo sportovní turnaje – to je jen část toho, co pracovníci Křižovatky dokážou nabídnout a za co si zaslouží svoji nominaci.


Terénní program Ústecký kraj, ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. nominace (pdf)

Pracovnice ústeckého terénního programu pracovaly v loňském roce ve dvou na celý kraj, i přes tento fakt udržely program plně funkční s výbornými výsledky. V Ústeckém kraji se nacházejí vyloučené lokality, práce v nich není jednoduchá. Jedná se o práci s klientkami, které jsou ve finanční tísni, některé z nich jsou drogově závislé. Za rok 2017 provedly pracovnice ROZKOŠE bez RIZIKA v Ústeckém kraji testy na sexuálně přenosné choroby 156 klientkám/klientům (z toho 2 muži) a poskytly ve 253 případech sociální služby (poradenství). V rámci HIV testování veřejnosti bylo provedeno na studentském Majálesu 59 testů.


Terénní sociální programy, Prostor plus, o.p.s. nominace (pdf)

Nominován je terénní program pracující komunitním stylem práce v lokalitě Kolína. Služba pracuje jak se sociálně vyloučenými jednotlivci, tak i se skupinami tvořenými obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Při dělení do cílových skupin mohou někteří jedinci či skupiny propadnout. Tento styl umožňuje spolupráci se všemi, kteří ji potřebují a má tak potenciál stát se budoucností oboru.   Pracovníci znají svou lokalitu, snaží se vzdělávat a hledat inspiraci pro svůj program, stále se zdokonalují ve své práci i přístupu ke klientům. Realizují komunitní setkávání, čímž podporují společenství i jeho členy ve zlepšování kvality svého života. Zápal, se kterým tým vstoupil do komunitního smýšlení, je velmi svěží, odhodlaný a zaslouží si tak ocenění.


NZDM eMBečko, STŘED, z.ú. nominace (pdf)

Pracovníci NZDM eMBečko v průběhu celého roku 2017 kontaktovali ambulantně i terénně mladé lidi z moravskobudějovicka a jemnicka a nabízeli jim pomoc a podporu v jejich nepříznivých sociálních situacích. Reagovali na aktuální kauzy, ověřené rizikové trendy i analogické statistické potřeby cílové skupiny v Moravských Budějovicích a nabízeli pravidelný a cílený sociálně preventivní program. Specifická prevence byla rozdělena do měsíčních a dvouměsíčních tematických bloků. Celkově realizovali 35 preventivních aktivit s preventivním obsahem s účastí více jak 300 osob. Ocenění patří týmu eMBečko především za neutuchající snahu přizpůsobovat službu potřebám klientů a lokality. Děje se tak na základě partnerského přístupu ke klientům, zjišťování jejich potřeb nejrůznějšími technikami a metodami, revizí zakázek a intervizemi pracovníků. Pracovníci se umí klientům vhodným způsobem přiblížit a poskytnout jim srozumitelně informace, jejich silnou stránkou je jednání se zájemcem a zjišťování zakázky. Dále tým pořádá a zapojuje se do řady aktivit nejen na lokální a komunitní úrovni, ale také jsou pracovníci eMBečka činní v různých oborových pracovních skupinách a Komisích prevence kriminality Rady Města Jemnice a Moravské Budějovice.


 

Tagy