Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Roční plán rozvoje kvality

Roční plán rozvoje kvality vznikl na základě požadavku členské základny ČAS (Valná hromada 2016) jako nástroj kontaktu kanceláře ČAS a členského zařízení ČAS v období mezi dvěma hodnoceními kvality (Rozvojovými audity nebo Metodická návštěva). Valná hromada totiž rozhodla o prodloužení intervalu mezi dvěma audity ze tří na pět let a hledala nástroj, který by zařízení podporoval v kvalitě v tomto pětiletém období. Ročním plánem rozvoje kvality dává členské zařízení zprávu o tom, že má nastavené nástroje, díky kterým pracuje na své kvalitě kontinuálně, nástroje, které reagují na potřeby všech zúčastněných při poskytování sociální služby a přispívají k zachování či rozvíjení kvality služby. Zároveň tím dokládá, že pracuje v souladu s vizí ČAS – tedy multidisciplinárně a s využitím case managementu.

(aktualizace leden 2024) 

Roční plán rozvoje kvality mapuje potřeby klientů, organizace/služby, lokality a zadavatele a komplexní navazující kroky, které je vhodné realizovat v následujícím roce tak, aby poskytovatel pracoval na kvalitě poskytované sociální služby. Roční plán rozvoje kvality slouží jako vodítko při plánování služby pro další období, pro stanovení si krátkodobých cílů, zamyšlení se nad službou, nad jejím přínosem pro uživatele, nad spoluprací v týmu i s externími subjekty. Je to důkaz o tom, že zařízení dlouhodobě a kontinuálně rozvíjí kvalitu svých služeb a dalších činností a že má multidisciplinární přístup a využívá case managementu.

Roční plán rozvoje nemá pevně stanovenou strukturu. Tu ponecháváme zcela na každém poskytovateli. Cílem není, aby služby vyráběly dokument, který by jinak neměly. Kvalitní služba musí mít rozvojový plán, i kdyby to nebyl požadavek ČAS, a měla by být schopna si vytvořit vlastní formu (podobu) plánu. Na základě několika let zkušeností s plány rozvoje nově dáváme k dispozici tři anonymizované, ale reálné plány zařízení. Nejde o vzor, jak plány psát, ale o ukázky dobré praxe – tedy jak různě lze k pojetí plánu přistoupit a přitom naplnit požadavky na dobrý plán.

Tagy

Přílohy