Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Roční plán rozvoje kvality

Smyslem tvorby Ročního plánu rozvoje kvality je zmapovat současnou situaci a zvolit navazující kroky, které je vhodné realizovat v následujícím roce tak, aby poskytovatel rozvíjel nebo min. zachoval stávající kvalitu sociální služby. Roční plán rozvoje kvality slouží jako vodítko při plánování služby pro další období, pro stanovení si krátkodobých cílů, zamyšlení se nad službou, nad jejím přínosem pro uživatele, nad spoluprací v týmu pracovníků.

Roční plán rozvoje kvality vznikl na základě požadavku členské základny a byl v tomto znění schválen Valnou hromadou dne 28. 11. 2017. Roční plán rozvoje kvality je vnímán jako mapovací nástroj, který přináší České asociaci streetwork (ČAS) konkrétnější informace o fungování jednotlivých členů v období mezi realizací rozvojových auditů. Tímto materiálem dává členské zařízení zprávu o tom, že má nastavené nástroje, které přispívají k zachování či rozvíjení kvality poskytované služby a že ČAS může i nadále hájit zájmy daného členského zařízení.

Roční plán rozvoje kvality zasílá poskytovatel vždy za konkrétní sociální službu, která je členem ČAS a to  nejpozději 31. 3. následujícího roku, po kterém byl realizován Rozvojový audit či Metodická návštěva a každý následující rok. Roční plán vyplňuje zařízení až do doby, kdy po 5 letech absolvuje další Rozvojový audit, který mimo jiné bude vycházet z předchozích zaslaných Ročních plánů rozvoje.

Roční plán rozvoje vyhodnotí kancelář ČAS a do 3 měsíců od zaslání poskytne písemnou zpětnou vazbu. V případě, že z materiálu zjistí, že je ohrožen rozvoj kvality dané služby, bude ČAS iniciovat setkání se zástupci členského zařízení.

Roční plán rozvoje nemá pevně stanovenou strukturu. Tu ponecháváme zcela na každém poskytovateli. Nabízíme pouze vodítka, co by se v Ročním plánu rozvoje mělo objevit.

Více o ročním plánu rozvoje včetně vodítek pro jeho tvorbu čtěte zde.

Tagy

Přílohy