Nebylo nic nalezeno.

Aktuální vzdělávací programy

Aktuální vzdělávací programy

S ohledem na nařízení Vlády ČR z 16. 3. 2020, které omezuje volný pohyb osob a hromadné akce, jsou zatím veškeré vzdělávací akce (České asociace streetwork i Institutu kontaktní práce) pozastaveny. Čtěte více!

Aktuální informace v souvislosti s pandemií COVID-19:

Dle sdělení MPSV nelze akreditované vzdělávací programy realizovat on-line formou (více ZDE). Účastníkům, kteří jsou na pozastavené kurzy přihlášeni, budou nabídnuty náhradní termíny. Přihlašování na další kurzy stále probíhá. Prosím sledujte aktuality na webu www.streetwork.cz a facebookových stránkách České asociace streetwork. Jakmile bude možné začít s realizací kurzů, budeme vás o tom informovat.

Váš tým ČAS a IKP

Níže najdete seznam aktuálních vzdělávacích programů. Některé jsou akreditovány a realizovány Institutem kontaktní práce s.r.o. (viz záložka Vzdělávací programy). U těchto kurzů naleznete poznámku v úvodu jejich popisu.

Velice nás těší, že máte zájem o naše vzdělávací programy. Věnujte prosím pozornost podmínkám přihlašování (viz příloha na konci článku „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů ČAS“ (pdf, účinnost od 22. 7. 2019) a „Závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů IKP“ (pdf, účinnost od 1. 1. 2020). 

Vzdělávací programy lze také realizovat „na klíč“ (tj. na míru pro pracovníky Vaší organizace a přímo na Vašem pracovišti). V případě zájmu kontaktujte: Klára Šmejkalová smejkalova@streetwork.cz (tel. 774 913 776).

Aktuálně je možné přihlásit se na tyto kurzy: 

rok 2020

Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb – NOVÉ
15. 4. 2020, Praha

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb – NOVÉ
20. 4. 2020, Praha

Workshop – Jak na sociální sítě s nízkými rozpočty – NOVÉ
29. 4. 2020, Praha

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí
14. – 15. 5. 2020, Praha

Odborná stáž – Nízkoprahový klub Vrtule (ZDARMA v rámci OPZ)
18. – 20. 5. 2020, Praha

Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – NOVÉ
25. 5. 2020, Brno

Jak vést malý tým I. 
25. – 26. 5. 2020, Praha

Potřeby klientů nízkoprahových služeb
27. – 28. 5. 2020, Kolín

Umění rozhovoru
8. – 9. 6. 2020, Praha

Odborná stáž – PROSTOR PRO, o.p.s. (ZDARMA v rámci OPZ)
9. – 11. 6. 2020, Hradec Králové

Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem v nízkoprahových službách
10. – 11. 6. 2020, Praha

Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách – NOVÉ
17. 6. 2020, Praha

Odborná stáž – NZDM Klub Coolna Znojmo (ZDARMA v rámci OPZ)
17. – 19. 6. 2020, Znojmo

Individuální plánování v nízkoprahových službách (děti a mládež)
23. – 24. 6. 2020, Praha

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – NOVÉ
7. 9. 2020, Praha

Individuální plánování v nízkoprahových službách (sexbyznys, OPL, osoby bez přístřeší)
8. – 9. 9. 2020, Praha

Krizová intervence nejen pro streetwork – základy – NOVÉ
16. – 17. 9. 2020, Praha

Jak vést malý tým I.
21. – 22. 9. 2020, Praha

Práce s agresivním klientem
23. – 24. 9. 2020, Praha

Potřeby klientů nízkoprahových služeb
1. – 2. 10. 2020, Praha

Romové a sociální vyloučení
5. – 6. 10. 2020, Praha

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí – NOVÉ
7. – 8. 10. 2020, Praha

Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření
12. 10. 2020, Praha

Case management s uživateli návykových látek – NOVÉ
12. – 13. 10. 2020, Praha

BE THE BEST
13. – 14. 10. 2020, Praha

Výcvik v motivačních rozhovorech
1. setkání 13. – 14. 10. 2020, Praha

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
19. – 21. 10. 2020, Praha

Zaznamenávání individuálního plánování
22. 10. 2020, Praha

Sociální práce s lidmi bez domova
4. 11. 2020, Praha

Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně právní ochrany
5. – 6. 11. 2020, Brno

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb – NOVÉ
9. 11. 2020, Praha

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky
10. – 11. 11. 2020, Praha

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
18. – 20. 11. 2020, Mnichovo Hradiště

Základy terénní práce s mládeží
24. – 26. 11. 2020, Praha

Lektorské dovednosti
1. setkání 2. – 3. 12. 2020, Praha

Jak vést malý tým II
14. – 15. 12. 2020, Praha

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
17. 12. 2020, Praha

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek
18. 12. 2020, Praha

Tagy

Přílohy