Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

ČASovaná bota: Česká asociace streetwork ocenila streetworkovou osobnost a tým roku

Praha, 25. 5. 2023 - Česká asociace streetwork dnes v pražském Goethe institutu předala své výroční ceny ČASovaná bota. Cenu pro osobnost roku získal Tomáš Žák z organizace Laxus a cenu pro tým roku Centrum pro ohroženou rodinu z organizace Ratolest Brno.

Výroční cenu ČASovaná bota (bota je zde symbolem streetworku) uděluje Česká asociace streetwork jako uznání lidem, kteří i přes překážky obětavě pracují v terénu takzvaně „v první linii“ v nízkoprahových sociálních službách po celé republice.

Osobnost roku: Tomáš Žák, odborný ředitel HR služeb, Laxus, z.ú.Osobností roku vybrala odborná porota Tomáše Žáka z královehradecké organizace Laxus, který v sociálních službách působí již od roku 1998. V současné chvíli se nevěnuje jen přímé práci, ale především vývoji programů pro evidenci a výstupy práce s klienty. Zapojuje se i do tvorby koncepce služeb, grafické podoby propagačních materiálů a webových stránek. „Chtěli jsme letos ocenit i trochu jiný druh práce, než tomu bylo v minulých letech. Ta může být možná méně viditelná a mediálně atraktivní, přesto je pro efektivitu a účinnost nízkoprahových sociálních služeb velmi důležitá,“ popisuje rozhodování poroty jedna z jejích členek, Monika Kochlöflová z ROZKOŠE bez RIZIKA, České Budějovice, která je loňskou laureátkou ČASované boty pro osobnost roku v českém streetworku. Elektronická databáze BorIS, ve které mohou být evidovány jednotlivé výkony pracovníků v sociálních službách dokázala zapracovat potřebné požadavky ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a šetří tak čas potřebný pro přímý kontakt s klienty. Tomáš Žák je podepsán i pod projektem Jehlomat, který je monitorovacím a analytickým nástrojem ochrany veřejného zdraví. Dále poskytuje supervizi, metodickou podporu v mnohých projektech, podílí se na facilitaci koordinačních schůzek zástupců nízkoprahových i dalších služeb zacílených především na osoby na okraji společnosti. „Tomáš Žák je osobnost, která se vždy zasazovala o rozvoj a profesionalitu sociálních a adiktologických služeb. Je dobrým  průvodcem a inspirátorem pro mnohé začínající, ale i zkušené pracovníky. Kolegové si jeho práce velmi váží a mají ho rádi za jeho kolegiální a lidský přístup, za skromnost, ochotu pomoci a podpořit,“ doplňuje Monika Kochlöflová.
 

Tým roku: Centrum pro ohroženou rodinu (Ratolest Brno, z.s.)

Za tým uplynulého roku v nízkoprahových sociálních službách bylo porotci vybráno Centrum pro ohroženou rodinu (COR), který je sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi organizace Ratolest Brno. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny zákonem o sociálních službách. Jde o terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Centrum pro ohroženou rodinu tyto služby zajišťuje od roku 2007. „Zařízení dlouhodobě odvádí kvalitní a velmi náročnou práci, v posledních letech navíc ve ztížených podmínkách – nejprve kvůli covidu a následně ruské invazi na Ukrajinu,“ uvádí důvody ocenění Martina Zikmundová ředitelka České asociace streetwork.

Krátce po útoku ruských vojsk na území Ukrajiny a příchodu první vlny válečných uprchlíků z Ukrajiny na území České republiky se centru podařilo zaměstnat dvě nové kolegyně Yuliiu Shostak a Irinu Hvezdovou, které se domluví česky, ukrajinsky a rusky a jedna z nich je sama válečnou běženkyní. Yulia a Irina se musely velmi rychle zorientovat a zaškolit a od června 2022 poskytují pomoc ukrajinským rodinám prchajícím před válkou. Pomáhají klientkám a klientům se zajišťováním škol, školek, lékařů nebo je doprovází při jednání s úřady a řeší s nimi situace, kdy se uprchlíci stali oběťmi závažných trestných činů, nebo kdy došlo k odebrání dítěte matce z důvodu zanedbání péče.

Podrobnosti o výroční ceně ČASovaná bota včetně oceněných v předchozích letech najdete zde:
https://streetwork.cz/stranka/2398/vyrocni-cena

Medailony tří nominovaných v kategoriích Osobnost roku a Tým roku najdete zde:
https://streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3889/zname-nominovane-na-casovanou-botu-2022

Tagy

Přílohy