Nebylo nic nalezeno.

Týden nízkoprahových klubů 2018 - Jihomoravský kraj

NZDM v Blansku
Den otevřených dveří v NZDM v Blansku
Kdy: 24. 9. 2018 od 13:00 hod.
Kde: Klub, Sadová 2, Blansko
Co: V rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 24. do 30. září 2018 ve spolupráci s Českou asociací streetwork se v NZDM v Blansku uskuteční Den otevřených dveří. Veřejnost se bude moci seznámit s celou škálou činností, které NZDM v Blansku (PVC klub) vykonává. Odborní pracovníci klubu budou připraveni odpovědět mimo jiné i na otázky, které se týkají výchovných problémů dětí například problémů drog, vandalismu, sprejerství, útěků z domova apod.
Součástí Dne otevřených dveří bude také výstava děl vzniklých na happeningu Street Art Jam, který se konal na začátku září na blanenském Skateparku a také výstava výtvorů klientů klubu.
Vstupné: Zdarma

Lavina
Týden nízkoprahů
Kdy: 25. 9. 2018 od 13:00 hod.
Kde: klub, Staňkova 6, Brno
Co: Představení klubu, ukázka prostor, kreativní stanoviště, sbírání razítek za odměnu! Občerstvení zajištěno!
Vstupné: Zdarma

Nízkoprahové centrum Dživipen
Open den klubu Dživipen
Kdy: 24. 9. 2018 od 12:00 hod.
Kde: Nízkoprahové centrum Dživipen, Körnerova 1, Brno
Co: Představení klubu, sportovní aktivity - turnaj ve fotbálku, výroba placek, malování graffiti, ochutnávka muffiny + jejich zdobení, závěrečný kvíz.
Vstupné: Zdarma

Nízkoprahový klub Likusák
Den „otevřených dveří“ na streetu
Kdy: 25. 9. 2018 od 16:00 hod.
Kde: ulice - před supermarketem Albert, Petra Křivky 1a, Brno
Co: Představování služby veřejnosti - dva sociální pracovníci Likusáku se vydají na dvě hodiny před supermarket se svým „info stánkem“ s cílem informovat o existenci a nabídce terénní služby pro děti a mladé v dané lokalitě
Vstupné: Zdarma

Turnaj ve stolním fotbálku
Kdy: 26. 9. 2018 od 16:00 hod.
Kde: klub, Kotlanova 10, Brno
Co: Oblíbený turnaj ve stolním fotbálku o ceny pro klienty NK Likusák ve věku od 12 do 26 let.
Vstupné: Zdarma

Komunitní piknik
Kdy: 27. 9. 2018 od 17:00 hod.
Kde: klub, venkovní prostory, Kotlanova 10, Brno
Co: Den otevřených dveří formou komunitního pikniku s pracovníky NK Likusák. Posezení na dece, občerstvení, představení služby. Akce bude probíhat do 21 hod.
Vstupné: Zdarma

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jonáš
Den otevřených dveří aneb Přijď se mrknout do Jonáše!
Kdy: 25. 9. 2018 od 13:30 hod.
Kde: klub, Kubíčkova 23, Brno - Bystrc
Co: V rámci akce „Den otevřených dveří aneb Přijď se mrknout do Jonáše!“ se můžou návštěvníci klubu těšit na turnaj ve stolním fotbálku, výrobu placek/magnetků, taneční vystoupení našich dětí, promítání krátkého jonášovského filmu, občerstvení, hudbu a milou společnost pracovnic. J
Vstupné: Zdarma

Klub Coolna Znojmo
Den otevřených dveří
Kdy: 24. 9. 2018 od 12:30 hod.
Kde: Klub Coolna Znojmo, Masarykovo nám. 21, Znojmo
Co: V rámci Dne otevřených dveří: 12:30 – 13:00 prohlídka prostor zařízení a představení naší sociální práce; 13:00 – 14:00 shlédnutí dokumentárního filmu Čekárna na dospělost; od 14:00 – 18:00 program pro uživatele (turnaje, taneční vystoupení atd.)
Vstupné: Zdarma

Tagy