Nebylo nic nalezeno.

Rada pro etiku a supervizi ČAS (RES)

Informace o fungování Rady pro etiku a supervizi

Současná Rada byla jmenována Správní radou ČAS v květnu 2017 a má následující složení: PhDr. Zdena Honsová Filípková, Bc. Artem Vartanyan, Bc. Tomáš Žák

Základní informace o fungování RES:

 • RES je poradním orgánem Správní rady ČAS.
 • Rada má tři členy/ky, kteří jsou jmenováni na období tří let. 
 • Rada funguje společně a nerozdílně.
 • Rada vydává stanoviska k eticky nejednoznačným či problematickým situacím, tendencím i trendům vznikajícím v nízkoprahových sociálních službách.
 • Rada může vydávat svá doporučení týkající se supervize v nízkoprahových sociálních službách.
 • Na RES se může obracet kdokoliv: jednotlivec, zařízení, organizace, pracovník, uživatel služby i další instituce.
 • Podněty i stížnosti jsou přijímány písemně, emailovou formou. 
 • Na podněty/stížnosti reaguje RES do 30 dnů. 
 • RES kontaktuje jak toho, kdo podal stížnost, tak i toho na koho byla podána.
 • RES může vyvolat společné jednání všech stran sporu.
 • RES dává svá vyjádření na vědomí Správní radě ČAS.
 • V případě střetu zájmů některého z členů RES je tento vyloučen z jednání o řešené záležitosti. 

Kontakt: supervize@streetwork.cz

Tagy