Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

9 otázek

9 otázek, které vám napoví zda usilovat o členství v ČAS

  • Jste zařízení poskytující nízkoprahové nebo terénní sociální služby (např. NZDM, KC, TP, NDC)?
  • Máte zájem o spolupráci, výměnu zkušeností a setkávání s jinými poskytovateli nízkoprahových služeb?
  • Hlásíte se k metodě kontaktní práce a máte zájem o její rozvoj?
  • Sdílíte Hodnoty ČAS?
  • Usilujete o dodržování etického kodexu a standardů vztahujících se k nízkoprahovým sociálním službám?
  • Máte zájem o zvyšování kvality služeb, profesionality a odbornosti? Chcete se podílet na rozvoji oboru, tedy nejen Vás samotných, ale všech poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb?
  • Jste ochotni vkládat Váš čas, energii a peníze dle stanovených podmínek do činnosti Asociace?
  • Zajímáte se pravidelně o dění v oboru, hledáte informace, co se kde děje?
  • Máte zájem se zapojit do oborových PR kampaní propagujících práci nízkoprahových služeb?

Pokud jste odpověděli pokaždé ano, velice rádi Vás uvítáme v řadách členů České asociace streetwork. Pokud jste odpověděli vícekrát ano než ne, a máte zájem o členství, budeme s Vámi rádi komunikovat o vzájemné spolupráci či cestě ke členství v ČAS. Pokud jste odpověděli vícekrát ne než ano, rádi Vás budeme informovat o činnosti ČAS, a o dění v oboru nízkoprahových sociálních služeb. Náš poradenský servis je určen i pro Vás.

Tagy