Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích). Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Vyznáte se v kandidátech? Odhadnete, kdo vchází do dveří? Chcete tým, který vydrží roky? Jak říct těm správným kandidátům, že je u nás chceme? Koho potřebuji na pozici a jak ho seženu? Co udělat, aby ti noví vydrželi?

Lidské zdroje jsou základními pilíři práce v každém oboru a o to více v pomáhajících profesích. Vytvořit fungující tým je v období ekonomické konjuktury náročný úkol. Účastníci kurzu se seznámí s personálním marketingem aplikovatelným v praxi sociálních služeb, seznámí se s příklady dobré praxe i častých chyb formou prezentace příkladů organizace, kde lektoři působí, i prostřednictvím řízené diskuze. Získají teoretický vhled do životního cyklu personálního marketingu, budou hodnotit aktuální stav personalistiky své organizace skrze bilanční kruh, sestaví si akční plán rozvoje. Zásadní část kurzu je věnována technikám náboru (způsoby inzerce, komunikační kanály a PR), výběru (nastavování kritérií, skládání hodnotitelského týmu, nácvik pozorování a hodnocení) včetně detailního představení metody assesment centrum, a v neposlední řadě stabilizaci pracovníků (mentoring, metodika, rituály atd.).

Kurz je založen na jedinečné dlouhodobé praktické spolupráci odborníků z teorie personalistiky, jejich zkušeností z oblasti byznysu a s managementem zavedené organizace na poli pomáhajících profesí. Díky tomu přináší nové pohledy vyzkoušené v praxi.

Kurz vedou vždy dva lektoři.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří působí na vedoucích pozicích.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2020/0397-VP

Lektoři: PhDr. Jan Gruber PhD. a Mgr. Tomáš Klumpar

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 600 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.