Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (14h) Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, pro které je uchopení zakázky klienta základním předpokladem k vytvoření spolupráce. Kurz se zaměřuje na dovednost cíleného, mapovacího kontaktu a rozhovoru, kdy jsou klientovy aktualizované potřeby pojmenovávány jako možné zakázky. Kurz napomáhá pracovníkům rozlišovat kontext klientovy situace, fáze procesu motivace, sebeuvědomění a jeho připravenost ke změně. V neposlední řadě mají pracovníci možnost naučit se odkrýt možné překážky k naplnění zakázky a dosáhnout tak subjektivní spokojenosti klienta. Dalším přínosem pro klienta je pracovníkem zprostředkované zvědomění možnosti volby, zvýšení klientovy kompetence převzít zodpovědnost za svoji situaci. 

Kurz bude veden interaktivní dramaterapeutickou formou. Na seminář si připravte situaci s klientem, kdy jste si Vy nebo klient/ka nevěděli rady, obtížně jste hledali zakázku či ji bylo obtížné, jakkoliv definovat. 

Na kurzu si budeme klást tyto otázky:

  • Proč je tady? Co chce? Jak to z něho dostat?
  • Je to zakázka pracovníka, nebo klienta, nebo služby?
  • Čí je zodpovědnost, když klient neví?

Časová dotace: 14 hod.

Akreditace: MPSV č. A2020/0707-SP/PC/VP

Lektoři: MgA. Viktor Dočkal, Ph.D. a Mgr. Eva Janků

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

4 250 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 850 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.