Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Krizová intervence nejen pro streetwork – základy

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Krizová intervence nejen pro streetwork – základy. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými teoretickými poznatky týkajícími se krize a práce s krizovými stavy a osvojí si základní dovednosti krizové intervence tak, aby její principy byli schopni uplatňovat v přímé práci s klienty s akcentem na použití v nízkoprahových službách. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky a pracovníky v nízkoprahových sociálních službách, kteří přicházejí do kontaktu s klienty v náročných životních situacích. Je veden interaktivně s důrazem na praktický nácvik stabilizace klienta, aktivizace jeho zdrojů podpory a nasměrování na další služby. Součástí kurzu je také dostatek prostoru pro rozvíjení vlastní sebereflexe (silných a rozvojových stránek v kontaktu s krizovými stavy).

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2023/1619-SP/PC/PP/VP

Lektoři: Mgr. Lenka Ottová a Mgr. Zuzana Tupá

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

4 600 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 4 100 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.