Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Potřebujete se zorientovat v typických somatických komplikacích u klientů – zejména injekčních uživatelů drog? Na co se klienta vyptat, co zjistit, aby byl správně a odborně ošetřen? 

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby – zejména pracovníkům terénních programů a kontaktních center. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s charakteristikou nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (abscesy, flegmóny, bércové vředy, další kožní defekty, bakteriální endokarditida a jiné). Dále se seznámí s možnými příčinami popsaných komplikací, příznaky a doporučenými postupy v jejich zvládání. Součástí kurzu budou modelové postupy a kazuistiky. Pozornost bude věnována tomu kdy, jak a kam odeslat klienta se zdravotními obtížemi, a jak by mělo vypadat psané doporučení k lékaři.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2023/1019-SP/PC

Lektoři: Bc. Markéta Limpouchová a Jan Gazdík DiS.

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 700 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.