Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Víte, jak vyhledávat klienty patřící do vaší cílové skupiny? Chcete se dozvědět, jak systematicky monitorovat lokalitu a zaznamenávat zjištěná data? Jak oslovovat klienty? "Získala jsem nový pohled na celkovou problematiku a vyzkoušela jsem si oslovování klientů i možnosti monitoringu", napsala nám účastnice Jana z Prahy. 

V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými teoretickými poznatky týkajícími se jedné z nejvýznamnějších činností programů orientovaných na těžko dostupnou cílovou skupinu. Depistáž je jak prostředkem, tak i cílem především terénních, ale i jiných nízkoprahových programů. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky v nízkoprahových sociálních službách nebo pracovníkům center duševního zdraví, kteří se pohybují v přirozeném prostředí uživatelů. 

Součástí kurzu je seznámení se základními prostředky plánování, realizace a hodnocení depistáže. Účastníci budou též seznámeni se základními etnografickými metodami výzkumu a prvky výzkumu Rapid Assesment and Response. Součástí kurzu je ukázka depistáže v on-line prostředí. Kurz zahrnuje praktické cvičení, včetně nácviku monitoringu a oslovování.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2020/0165-SP/PC/VP

Lektoři: Bc. Artem VartanyanMgr. Kateřina Pechová a Mgr. Miroslava Kaplanová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

4 100 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 700 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.