Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence nejen pro streetwork – základy. Absolvování základního kurzu je podmínkou účasti na kurzu rozšiřujícím. Účastníci si mohou prohloubit své vědomosti o specifických postupech krizové intervence (práce se suicidálním klientem, náročné situace v krizové intervenci) a při praktických nácvicích trénovat své dovednosti vést krizově-intervenční hovor. Kurz je vedený interaktivní formou a dostatek prostoru je věnován kazuistikám z praxe účastníků tak, aby si mohli odnést individuální tipy pro svou práci s klienty. Část kurzu je věnovaná psychohygieně pracovníků a prevenci vyhoření a etickým dilematům v krizové intervenci.

Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Krizová intervence nejen pro streetwork – základy.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2019/1221-SP/PC/VP

Lektoři: Jan Kaňák PhD. a Mgr. Zuzana Tupá

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

4 400 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 950 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.