Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL. Kurz je akreditován MPSV.

Co je důležité si uvědomit při práci s klienty - uživateli návykových látek? Proč látky zneužívají? Jak s klienty pracovat, abychom zároveň zajistili bezpečnost pro službu? "Dozvěděl jsem se, s čím se v praxi můžeme setkat, sdíleli jsme společně s lektorkou své zkušenosti, pracovali s kazuistikami. Sešla se skvělá skupina lidí. Kurz budu doporučovat.", řekl nám účastník Honza. 

Obsah kurzu se orientuje na práci s klienty NZDM a terénních programů pro děti a mládež. Cílem kurzu je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, bezpečné pro službu a aby bylo možno nabízet sociální výkony. Kurz se nese v duchu poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky, a proto s nimi chceme pracovat“. Kurz není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s aktivním zapojením účastníků. 

V rámci setkání probereme možné varianty pravidel, probereme různé fáze bytí pod vlivem, naučíme se, jak vliv poznat a jak začít rozhovor s klientem na toto téma. Dále probereme, jak konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda se to dá, jaká jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému. Budeme řešit i jak pracovat v mimořádných situacích a s nespolupracujícím klientem.

Kurz je zaměřen prakticky, budeme pracovat s kazuistikami účastníků, budeme se dotýkat jejich vlastních postojů, probereme práci s pravidly jako nástrojem naší práce a důraz bude na dodržování hranic – osobních, profesních, etických.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří chtějí změnit nastavení pravidel nebo kteří tápou, jak vhodně službu pro tyto klienty nastavit.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2020/0170-SP/PC/VP

Lektoři: Bc. Kamila Zelená

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 650 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 350 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.