Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody utváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody utváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky). Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Kurz seznamuje účastníky s problematikou lidských potřeb a potřeb ve vztazích, akcentuje více užívaných přístupů. Na základě sebezkušenosti si účastníci osvojí základy Pesso - Boyden pojetí potřeb. Tato teorie je kotvena do konceptu získané a utvářené identity. Druhá polovina kurzu je zaměřena k osvojení fenomenologického přístupu v kontaktní práci. Účastníci na závěr vytvoří ve skupinách „fenomenologické mapy“ na základě přineseného kazuistického materiálu. Na mapy aplikují své poznatky o potřebách z předchozí části kurzu a pokusí se navrhnout inovativní strategii další práce s klientem, včetně postupů sjednávání individuálního plánu s klientem.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2022/0959-SP/PC/VP

Lektoři: Mgr. Michal Zahradník 

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 600 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 000 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.