Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Základy terénní práce s mládeží

Institut kontaktní práce Vás zve na třídenní kurz (24h) Základy terénní práce s mládeží. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

V rámci kurzu se účastníci seznámí s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu.

Část kurzu je věnována online práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.

Kurz je určen začínajícím pracovníkům NZDM a NK a pracovníkům, kteří uvažují o rozšíření služby o terénní část.

 

Časová dotace: 24 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/0453-SP/PC

Lektoři: Mgr. Martina ZimmermannováMgr. Tereza Kopicová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

4 900 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 4 400 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.