Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Kariérové poradenství pro klienty NZDM

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Kariérové poradenství pro klienty NZDM. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Cílem kurzu je vybavit účastníka základními teoretickými znalostmi a dovednostmi a těchto znalostí využít při provázení jedince procesem volby dalšího směřování. Pracovník získá přehled o oborech středoškolského studia, o možnostech uplatnění klientů na trhu práce. Získá dovednosti, jak navázat kontakt, udržet a dokončit s klientem dialog o volbě jeho studijní a profesní budoucnosti, osvojí si nástroje a postupy efektivní v kariérovém poradenství, bude schopen do své práce zařadit sebepoznávací a zážitkové aktivity, bude umět podpořit klienta v rozhodování o volbě profese.

Kurz je určen pracovníkům a pracovnicím sociálních služeb – především NZDM, ale i dalších služeb, ve kterých pracují s klienty na podpoře a motivací k dalšímu vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1259-SP/PC

Lektoři: Mgr. Gabriela Slaninová 

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 700 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.