Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Od předsudku k diskriminaci

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Od předsudku k diskriminaci. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

Chcete si vyzkoušet, jaké to je, být diskriminován? Chcete se naučit rozpoznat předsudečné chování? "Jsem ráda, že jsem absolvovala oba kurzy, protože mi to v mnohém otevřelo oči. Chování některých lidí, které jsem dříve přehlížela, najednou vnímám úplně jinak. A ani mě nenapadlo, jak lehce může člověk jinému ublížit," reagovala na kurz účastnice Bára. 

Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Práce s předsudky v sociálních službách, který se koná předchozí den.

Na kurzu navážeme na mechanismy vzniku předsudků k minoritním skupinám. Myslíte si, že jste nikdy nebyli diskriminováni? Pojďte si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je. Společně pojmenujeme druhy a fáze diskriminace, jejich společenskou nebezpečnost i příklady z historie. Budeme se zabývat teorií nálepkování a sebenaplňující předpovědí, tzv. pygmalionským efektem. Vyzkoušíte si techniky, které přispívají ke zdravé interakci mezi jedinci a mohou eliminovat předsudečné chování. Zaměříme se na rozvoj takových dovedností, které vám pomohou takové chování rozpoznat, pochopit jeho příčiny a nalézat řešení. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/0493-SP/PC/PP/VP

Lektoři: Lucie Masopustová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 550 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 250 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.