Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb

Institut kontaktní práce Vás zve na třídenní kurz (20h) Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Kurz Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb je určen začínajícím pracovníkům v sociálních službách a začínajícím sociálním pracovníkům, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách. Kurz seznamuje účastníky se základy fungování těchto služeb a s jejich základními principy, teoretickými východisky i metodami práce. Stěžejní část kurzu je věnována službě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a terénní sociální práci (TSP). Kurz se zabývá také základními etickými problémy, se kterými se mohou začínající pracovníci ve svých službách setkat.

Pro všechny účastníky je přímo v budově kláštera zajištěno ubytování ve vícelůžkových pokojích. Cena 350 Kč/osoba/noc.

 

Časová dotace: 20 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1257-SP/PC

Lektoři: Bc. Kamila Zelená Mgr. Martina Zimmermannová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

4 700 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 4 000 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.