Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Česká asociace streetwork Vás zve na jednodenní online kurz (8 hodin) Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny. Kurz má akreditaci MPSV – akreditace č. A2019/0524-SP/PC/VP a jeho kapacita je max. 20 osob

Pracujete s dětmi v sociálně právní ochraně dětí?  Potřebujete umět vybrat ty nejdůležitější informace z celého vyhodnocení?  Chcete se naučit dobře formulovat cíle v individuálním plánu?   Chcete vědět, jak spolupracovat při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte? 

Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám!

Kurz je určen:

 • pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách NNO (NZDM, Terénní programy pro děti a mládež, SAS, Azylové domy) i dalších organizací, kteří spolupracují s OSPOD 

Termín kurzu:

 • 6. 6. 2023

Výuka:

 • 8–16 hod. (8 hod.) 

Lektorky kurzu:

Michaela Svobodová, DiS. – pracuje na Krajském úřadu v Pardubicích jako metodik transformace péče o ohrožené děti, kde se zaměřuje hlavně na transformaci pobytových zařízení pro děti. Profesí je sociální pracovnice a v minulosti pracovala jako doprovázející pracovník pro pěstounské rodiny a v sociálně aktivizační službě. Věnuje se mimo jiné vzdělávání pěstounů a přípravám pro budoucí náhradní rodiče.

Mgr. Alena Svobodová – vystudovala sociální práci a sociální politiku na FF UK. Pracovala v poradenské práci v oblasti občanství a pobytu cizinců. Poté deset let jako vedoucí SAS. V posledních více než deseti letech se věnuje transformaci systému péče o ohrožené děti.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Obsah kurzu:

 • Proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 • Praktické cvičení k předloženým kasuistikám
 • Individuální plán ochrany dítěte
 • Praktické cvičení

Místo konání:

 • ONLINE

Cena kurzu:

 • Cena kurzu 2 700 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 16. 5. 2023 přihlašování prodlouženo do 5. června

Tagy

Cena kurzu

2 700 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 450 Kč.

VOLNÁ MÍSTA, přihlašování prodlouženo. Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.