Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Možnosti práce s předluženým klientem

Institut kontaktní práce Vás zve na jednodenní kurz (8h) Možnosti práce s předluženým klientem. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace:

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením. Kurz je určen pro pracovníky v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a další pomáhající pracovníky, kteří chtějí získat základní informace o dluhové problematice. 

Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíme se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

Časová dotace: 8 hod.

Akreditace: MPSV č. A2021/1373-SP/PC

Lektoři: Mgr. Petra Skuhrová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

2 050 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 750 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.