Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí

Institut kontaktní práce Vás zve na dvoudenní kurz (16h) Úvod do sociálně-právní ochrany dětí. Kurz je akreditován MPSV.

Anotace: 

Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Zasazuje systém do mezinárodního kontextu. Účastníci se dozvědí, jaké jsou aktuální změny a trendy v této oblasti, budou seznámeni s finančními toky v systému. Kurz se zaměřuje na rozpoznávání cílové skupiny sociálně-právní ochrany dětí, na možnou spolupráci mezi jednotlivými aktéry sociálně-právní ochrany dětí.
Účastníci se seznámí s procesem vedení případu v rámci SPOD a možnostmi řešení situací dětí včetně druhů náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Dozvědí se, co je to rodičovská odpovědnost a jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých aktérů SPOD, budou seznámeni s informacemi týkající se trestního soudnictví ve věcech mládeže.

Kurz je určen sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách, a to zejména z nízkoprahových služeb. Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je nezbytná pro všechny pracovníky v týmu dané služby, jelikož se s problematikou mohou setkat při všech činnostech, které v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. vykonávají.

Časová dotace: 16 hod.

Akreditace: MPSV č. A2020/0171-SP/PC/VP

Lektoři: Mgr. Alena Svobodová

Více informací a přihlášky na webu www.kontaktniprace.cz

Tagy

Cena kurzu

3 100 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 500 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.