Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek (prosinec)

Česká asociace streetwork Vás zve na jednodenní kurz (8 hod.) pro max. 20 osob Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek. Kurz má akreditaci MPSV. VOLNÁ MÍSTA, uzávěrka prodloužena!

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a zejména pracovníkům terénních programů a kontaktních center.

Termín kurzu:

 • 8. 12. 2022

Výuka:

 • 10–18 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. et Bc. Lucie Koubíčková – vystudovala bakalářský a magisterský obor Adiktologie a bakalářský obor Všeobecná sestra na 1. LF UK v Praze. Od roku 2017 pracuje jako terénní sociální pracovnice a zdravotní sestra v Terénním programu SANANIM z.ú., kde mimo jiné v projektu Sanitka poskytuje základní zdravotní ošetření, poradenství a testování na infekční nemoci injekčním uživatelům drog v Praze. Dále pracovala jako všeobecná sestra na chirurgické a kardiologické ambulanci Rehabilitační kliniky Malvazinky a nyní od roku 2020 působí ve zdravotnickém zařízení Remedis s.r.o. jako všeobecná sestra v hepatologické ambulanci, kde provádí odběry krve a podílí se na plánování léčby virových hepatitid převážně u injekčních uživatelů drog. S touto ambulancí jezdí i do věznic, kde pomáhá zajišťovat léčbu hepatitid pacientům aktuálně ve výkonu trestu odnětí svobody. Jako lektorka působí na každoroční vzdělávací akci SANANIM z.ú. Letní škola Harm reduction.

Mgr. Nikol Spůrová – vystudovala obor adiktologie na 1.LF UK v Praze. Od roku 2016 pracuje v substitučním centru CADAS SANANIM, z. ú. V letech 2011–2018 působila v terénních programech a současně v kontaktním centru SANANIM, z. ú. 2010–2015 pracovala na 3. interní klinice VFN v Praze. 2005–2006 se podílela jako lektorka na projektu HIV/AIDS a život nás všech. Věnuje se zdravotní problematice uživatelů drog, lektorsky se podílí na vzdělávacích akcích TP Sananim a přispívá do časopisu Dekontaminace.

Obsah kurzu:

 • Zdravotní obtíže uživatelů drog – Charakteristika nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (záněty žil, abscesy, flegmóny, hnisavé záněty kůže, bércové vředy a další kožní defekty, vši, svrab), příčiny, příznaky, doporučené postupy a zkušenosti z praxe. 
 • Převazování pomocí obvazů - Základy ošetřování ran, seznámení se s převazovým materiálem a postupy při ošetřování ran.
 • Převazování pomocí obvazů - Praktický nácvik převazů, modelové situace a kazuistika.
 • Příprava klienta do zdravotnické péče - Doporučení a indikace do zdravotnického zařízení, příprava klienta k lékaři, hospitalizace klienta, péče po propuštění klienta ze zdravotnického zařízení.
 • Zdravotní poradenství u dalších somatických komplikací - Zdravotní poradenství u dalších somatických komplikací, které se často vyskytují u injekčních uživatelů drog (např. bakteriální endokarditida, infekční hepatitidy, HIV a syfilis).

Místo konání:

 • Marianeum, Praha 
 • K dispozici káva, čaj.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 2 200 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 950 Kč.

Uzávěrka přihlášek:

 • 16. 11. 2022 VOLNÁ MÍSTA. Hlásit se lze až do 1. 12. 2022

Tagy

Cena kurzu

2 200 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 950 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.