Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Progressive, o.p.s., Praha (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v Progressive, o.p.s., Praha.

V rámci projektu nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

PROGRESSIVE o.p.s.STAGE 5 kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze, NO BIOHAZARD terénní program pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze a FIX POINT – pracovní resocializace uživatelů návykových látek. Ambulantní služby PROGRESSIVE (Casemanagement). Dále je možné vidět prezentaci PARTYHARMreduction – TP v prostředí nočního života.

Cílová skupina klientů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

PROGRESSIVE o.p.s. – obě zařízení – Stage 5 a No Biohazard – jsou členy ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na http://www.progressive-os.cz/

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže. Účastníci budou rozděleni do skupin a ve službách se mohou prostřídat. Stáž bude všechny termíny od 9:00 do 17:30.

  1. den – TP seznámení se službou vč. některých dokumentů služby, ukázka prostor, vyjasnění rozsahu činností v rámci přímé práce, přímá práce (nácvik výměny/kontaktní práce), info o TP v prostředí nočního života a zábavy, přímá práce, shrnutí dne.

  2. den – KPC seznámení se službou vč. některých dokumentů služby, ukázka prostor, vyjasnění rozsahu činností v rámci přímé práce, přímá práce (nácvik výměny/kontaktní práce), informace o komunitní práci, shrnutí dne.

  3. den – představení programu Ambulantní služby PROGRESSIVE a rozhovor s pracovníky služby, představení programu Fixpoint, závěrečná zpětná vazba a rozhovor s pracovníky služby.

Mezi zajímavosti patří – TP v prostředí nočního života, Ambulantní služby PROGRESSIVE (Casemanagement), Fixpoint (pracovní resocializace).

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

  • 15. – 17. 3. 2022

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 1. 2. 2022

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.