Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb (PODZIM)

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1223-SP/PC/PP/VP.

Termín kurzu:

  • 11. 10. 2021

Výuka:

  • 10–18 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 14

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Anotace:

Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén a registrujeme jeho rostoucí výskyt mezi dětmi a dospívajícími. Jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout nejen teoretické znalosti k tomuto fenoménu (týkající se témat jako rizikové faktory sebepoškozování, spouštěče, mechanismus sebepoškozování, účinné faktory pomoci), ale také se na problematiku sebepoškozování dívá optikou možností pomoci klientům a jejich blízkým v rámci sociálních služeb. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. V průběhu kurzu jsou pracovníci vedeni k reflexi toho, při jakých činnostech budou využívat získané vědomosti a dovednosti.

Lektor:

Mgr. Peter Porubský vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře. V letech 2010–2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Celý svůj dosavadní profesní život se věnuje oblasti sociální péče, neziskovému sektoru, prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, lektorování, psychoterapii a psychologickému poradenství. Při lektorování rád propojuje teorii se zkušenostmi z praxe.

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 2 050 Kč
  • 1 750 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 20. 9. 2021

Tagy

Cena kurzu

2 050 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 750 Kč.

Kurz je obsazen, lze se hlásit na pozici náhradníka. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006