Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky

Česká asociace streetwork vás zve na dvoudenní kurz Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky aneb „sakra, von zase neví, co chce“, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0707-SP/PC/VP.

Termín:

  • 10. – 11. 11. 2020

Výuka:

1. den:
10 – 17 hod.

2. den:
9 – 16 hod.

Rozsah kurzu:

  • 14 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Anotace kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, pro které je uchopení zakázky klienta základním předpokladem k vytvoření spolupráce. Kurz se zaměřuje na dovednost cíleného, mapovacího kontaktu a rozhovoru, kdy jsou klientovy aktualizované potřeby pojmenovávány jako možné zakázky. Kurz napomáhá pracovníkům rozlišovat kontext klientovy situace, fáze procesu motivace, sebeuvědomění a jeho připravenost ke změně. V neposlední řadě mají pracovníci možnost naučit se odkrýt možné překážky k naplnění zakázky a dosáhnout tak subjektivní spokojenosti klienta. Dalším přínosem pro klienta je pracovníkem zprostředkované zvědomění možnosti volby, zvýšení klientovy kompetence převzít zodpovědnost za svoji situaci.

Kurz bude veden interaktivní dramaterapeutickou formou. Na seminář si připravte situaci s klientem, kdy jste si Vy nebo klient/ka nevěděli rady, obtížně jste hledali zakázku či ji bylo obtížné, jakkoliv definovat.

Na kurzu si budeme klást tyto otázky:

  • Proč je tady? Co chce? Jak to z něho dostat?
  • Je to zakázka pracovníka, nebo klienta, nebo služby?
  • Čí je zodpovědnost, když klient neví?

Lektoři: 

(výuku vedou vždy oba lektoři):

Mgr. Eva Janků – psychoterapeutka, lektorka kurzů na klíč a supervizorka. Opírá se o dialogický vztah s respektem a humorem.
www.evajanku.cz.

MgA. Viktor Dočkal terapeutickosociálněkreativněpedagogický terasokraped; graduovaný dramatearapeut, funkčně specializovaný v DvT (Developmental Transformations) metodě. Supervizor ČIS/EASC. Výcvikový lektor, lektor seminářů a kurzů na klíč
www.dadaextraart.cz

Místo konání:

Cena kurzu:

  • 3 300 Kč
  • 2 800 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s. 
  • Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

Uzávěrka přihlášek:

  • 20. 10. 2020

Tagy

Cena kurzu

3 300 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 800 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006