Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4 (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187 realizovala dne 2. 6. 2022 krátkodobou odbornou stáž v organizaci Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4.