Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Od 1. července 2020 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187. Projekt je realizován ve spolupráci s 10 partnery, resp. 23 registrovanými soc. službami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2022.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové sociální služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 23 nízkoprahových sociálních služeb.

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Klíčové aktivity projektu:

  • Klíčová aktivita č. 1 – Úvodní konzultace u partnerů
  • Klíčová aktivita č. 2 – Metodická podpora
  • Klíčová aktivita č. 3 – Rozvojový audit
  • Klíčová aktivita č. 4 – Odborné stáže

Vyhlášené stáže: 

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
14. – 15. 12. 2021, Praha

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
10. – 12. 1. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
18. – 20. 1. 2022, Praha

Odborná stáž – NZDM Zapes, Maják Plus, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099) 
1. - 3. 2. 2022, Liberec

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
15. – 16. 2. ZMĚNA TERMÍNU: 16. - 17. 2. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
15. – 17. 2. 2022, Praha

Odborná stáž – OSPOD, Odbor sociálních věcí, MČ Praha 3 (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
28. 2. – 2. 3. 2022

Odborná stáž – Dům tří přání, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
14. – 16. 3. 2022, Praha (+ 11. 3. úvodní online setkání)

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (2. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
28. – 30. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
22. –  23. 3. 2022, Praha

Odborná stáž – Linka bezpečí, z.s. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099) OBSAZENO, POUZE NÁHRADNÍCI
1. 4. 2022, Praha

Odborná stáž – Fokus Praha (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
4. – 6. 4. 2022, Praha

Odborná stáž – Centrum Anabell, z.ú., (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
4. – 6. 4. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav pro mládež Lublaňská (4. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099) - 1 VOLNÉ MÍSTO
19. – 20. 4. 2022, Praha

Odborná stáž – Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
25. – 26. 4. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětská psychiatrická klinika FN Motol (3. termín, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099) - OBSAZENO
17. – 19. 5. 2022, Praha

Odborná stáž – Dětské a dorostové detoxikační centrum (květen, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
24. – 26. 5. 2022, Praha

Odborná stáž – Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4 (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
2. 6. 2022, Praha

Odborná stáž – Terapeutická komunita Karlov, SANANIM, z.ú. (zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
6. 6. 2022, Karlov – Smetanova Lhota

Odborná stáž – Dětské a dorostové detoxikační centrum (červen, zdarma v rámci OPZ, pouze pro partnery ČAS projektu 099)
7. – 9. 6. 2022, Praha

  • Klíčová aktivita č. 5 – Evaluace výsledků a jejich prezentace
  • Klíčová aktivita č. 6 – Podpora práce v síti s důrazem na spolupráci všech služeb, které pracují se stejnou cílovou skupinou jako nízkoprahové soc. služby – v rámci aktivity bude zavedena pozice Regionálního krajského koordinátora, jehož úkolem bude vytvoření a koordinace sítí poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb v hl. m. Praze, jejich pravidelná pracovní setkání a organizace kulatých stolů.
  • Klíčová aktivita č. 7 – Konference

V rámci projektů „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 a „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, spolufinancovaných z Evropské unie, jsme připravili devět regionálních konferencí.

Čtěte více: Regionální konference ČAS

Dále byla realizována 11. celorepubliková oborová konference Terénní a nízkoprahové programy 2022 – Výsledky práce a výzvy. Program konference/elektronický sborník najdete ZDE.

  • Klíčová aktivita č. 8 – Doporučené postupy – v rámci aktivity bude vytvořen písemný materiál obsahující vodítka a postupy při řešení situací v přímé práci s klienty nízkoprahových sociálních služeb a to s ohledem na legislativu a spolupráci v síti. V dokumentu budou rovněž definovány oborové pojmy.
  • Klíčová aktivita č. 9 – Řízení a evaluace projektu

Kontaktní osoba projektu:

Mgr. Martina Zimmermannová
Tel: 774 912 777
zimmermannova@streetwork.cz

Tagy

Přílohy