Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

​​​​​​​Práce s mládeží v Evropě a jak ji profesionalizovat

Česká asociace streetwork spolupracuje od 1. listopadu 2021 s dalšími národními asociacemi pracovníků a pracovnic s mládeží z různých evropských zemí a usiluje o zlepšení kvality a mezioborové spolupráce v oblasti práce s mládeží. Vše probíhá pod hlavičkou projektu “European youth workers unite to empower youth and youth field – Youth worker is a lifestyle”, který je spolufinancován programem Erasmus+ a potrvá do 1. listopadu 2024.

Mapujeme a zjišťujeme, jaké různé podoby může mít práce s mládeží a zda (a do jaké míry)  ji lze profesionalizovat. Co mají společného pracovníci a pracovnice s mládeží z různých oborů, jak je v různých evropských zemích práce s mládeží, čili “Youth Work” formulována a zda a jak je ošetřena legislativně. Má “Youth Work” ve všech zemích EU podporu státu, nebo jde spíše o činnost dobrovolnickou? Dostává se pracovníkům a pracovnicím s mládeží odborného vzdělávání, řídí se při své činnosti etickými principy, mají ve společnosti odpovídající uznání a ocenění?

Česká asociace streetwork vnáší do projektu rozměr práce se (sociálně) znevýhodněnou mládeží, která z podobných iniciativ často vypadává. Zároveň může nabídnout zkušenosti z oblasti stanovení standardů kvality, odborného vzdělávání, oborových etických principů . 

Inspirací pro tuto spolupráci byla konference “3rd European Youth Work Convention”, konkrétně závěrečná deklarace Signposts for the Future s konkrétními pokyny a doporučeními, jak uskutečnit závazky plynoucí z Evropské strategie pro mládež a z ní vyplývající European Youth Work Agenda, neboli Bonn Process (jehož cílem jsou inovace a zkvalitnění práce s mládeží). 

Na národní úrovni usilujeme o prohloubení či přímo o vznik mezioborové spolupráce, neboť oblast práce s mládeží je obor velice komplexní a zabývá se jím nespočet aktérů - ať už státních, krajských, nevládních či občanských - jejich činnost je však velmi roztříštěná.

Česká republika například dosud nemá jednotný zákon o práci s mládeží. 

Projektoví partneři

Hlavní aktivity projektu:

1. Výzkum zaměřený na zmapování práce s mládeží v Evropě (legislativa, struktura, uznání profesní vč. vzdělávání, politické, společenské).

Výzkumná zpráva bude dokončena v dubnu 2023 a bude dostupná online.
Odpovědný partner: Sojuz za Mladinska Rabota Skopje, Severní Makedonie.

2. Výzkum zaměřený na existující asociace sdružující organizace pracující s mládeží v Evropě.

Výzkumná zpráva bude dokončena v květnu 2023 a bude dostupná online.
Odpovědný partner: Estonian Association of Youth Workers, Estonsko.

3. Online školení pro začínající asociace pracovníků s mládeží - MOOC (Massive Open Online Course).

Školení bude dokončeno v dubnu 2024.
Odpovědný partner: Nacionalna asocijacija prakticara/ki omladinskog rada-napor, Srbská republika.

4. Založení evropské asociace sdružující asociace pracovníků pro mládež.

Evropská asociace bude založena v září 2023.
Odpovědný partner: NINFEA National Informal and Non-Formal Education Association, Itálie.