Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Odborný výjezd – Helsinki, Finsko 10. – 16. 3. 2024.

Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu SWIT, s podporou programu Erasmus+, vyhlašuje Odborný výjezd – Helsinki, Finsko, 10. – 16. 3. 2024.

Pracovní dny: 11. – 15. 3.

Cestovní dny: 10. a 16. 3.

Program výjezdu: 

 • zastřešujícím tématem je zlepšení důvěry a spolupráce streetworku a státních, regionálních či městských institucí
 • výjezd bude společný i pro partnery ze Švédska, tj. do Helsinek na stáž pojede smíšená česko-švédská skupina osmi stážistů
 • Stáž – odborná stáž s prvky “jobshadowing” ve vybraných organizacích a programech (popis programů viz níže), 3 dny
 • Školení – téma Street Mediation, 2 dny

Účastníci:

 • pracovníci a pracovnice v terénních a nízkoprahových sociálních službách
 • pracovníci a pracovnice institucí státní správy a samosprávy, jejichž profesní zaměření má jasnou souvislost s oborem terénní sociální práce se znevýhodněnou mládeží
 • max. 4 účastníci z ČR

Hostitelská organizace: Aseman Lapset ry 

 • Sawian-hanke – Cílem projektu Sawian* je přerušit cyklus násilí a kriminality mezi mladými lidmi ve věku 10–22 let z migrantského prostředí a předcházet zapojení do gangů a radikalizaci, a to prostřednictvím včasné intervence. *Sawian je arabský výraz pro "společně".
 • Nuorten rikos- ja konfliktityö – Skupina s názvem Bunker pracuje denně bok po boku s mladými lidmi a jejich blízkými, řeší konflikty a to mimo jiné pomocí pouliční mediace (Street mediation). Zabývá se také šikanou. Do programu je zapojeno mnoho profesionálů z různých oborů.
 • Hyvän arjen rakentajat -ohjelma – Společný program Aseman Lapset a Centra pro děti a mládež - Builders of a Good Everyday. Cílem je podpora mladých lidí, rodin a seniorů.
 • Friends – Cvičení emočních a interakčních dovedností jako součást každodenního života. Program Friends podporuje duševní pohodu dětí, mládeže a rodičů, posiluje sebevědomí a sebeúctu a zvyšuje víru ve vlastní schopnost vyrovnat se s nepřízní osudu a zklamáním.
 • Löytävä nuorisotyö ja Walkers-bussi – Streetworkeři – “Walkers” jsou mladým lidem k dispozici na veřejných prostranstvích (obchodní centra, velké stanice MHD apod.) a pomáhají řešit rizikové situace. V programu hraje důležitou roli také autobus přeměněný na “klub”.
 • Walkers: Terénní program a kavárna – Terénní program je formou práce s mládeží vyvinutou společností Aseman Lapset ry, základem jsou dospělí dobrovolníci, kteří mládeži věnují svůj čas a pozornost. Kavárna Helsinki Walkers je otevřená pro veškerou mládež z hlavního města i okolí a nabízí jim bezpečný prostor. Vedle profesionálů se s mladými lidmi setkávají dospělí dobrovolníci – Waparit.
 • Dále bude na programu např. seznámení s preventivními programy Helsinské policie a v jednání jsou i návštěvy v dalších organizacích. 

Cíle výjezdu:

 • Cílem výjezdu je získat nové znalosti a zkušenosti z práce s vybranou cílovou skupinou v zahraničí se zaměřením na inovativní prvky, které jsou v souladu s trendy NSS v ČR a zároveň přenositelné do našeho prostředí (s důrazem na problematiku spolupráce streetworku a rozličných institucí). 

Výstupy z výjezdu:

 • Zpracovat ve spolupráci s ostatními účastníky/cemi zkušenosti ze stáže a její přínos pro obor NSS do zprávy z výjezdu ve formě článku na portál www.streetwork.cz
 • Předat informace a zkušenosti kolegyním a kolegům v rámci kmenového zařízení/organizace např. formou prezentace, semináře či workshopu (bude doloženo prezenční listinou). 

Doprava: Letecky

Ubytování: Hotel Artur, Helsinki – jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje

Strava: Zajištěna snídaně, oběd, večeře

Náklady:

 • Cestovní náklady, ubytování, stravné dle sazebníku MF ČR jsou hrazeny z programu Erasmus+ pod podmínkou 100% přítomnosti účastníka na odborném programu. 
 • Účastníci si hradí cestovní pojištění, případně další osobní náklady.

Přihlášení:

 • přihlášku vyplňte do 27. 12. 2023, 12:00  ZDE
 • vybraní účastníci budou obratem kontaktováni a obdrží podrobné informace
 • přihlášení se budou účastnit přípravných online setkání

Kritéria výběru:

 • přednost mají pracovníci a pracovnice z členských zařízení ČAS (aktivní účast organizace na akcích ČAS výhodou )
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jedna osoba
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • výjezd je určen zkušeným pracovnicím a pracovníkům, kteří mají zájem a přehled o aktuálním dění a trendech v oboru NSS
 • Anglický jazyk na velmi dobré komunikační úrovni (případně jazyk hostitelské země)
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 2 osob a stanoveno jejich pořadí

Kontakt: Karolína Panušková, +420 774 433 296, panuskova@streetwork.cz

Tagy