Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Kulatý stůl: Zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním JIHOČESKÝ KRAJ

Česká asociace streetwork, o.p.s. a RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura Jižních Čech Vás srdečně zvou na kulatý stůl “Zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním”, který se uskuteční v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku dne 19.6. 2023 od 10:00-13:00 hodin.

Místo konání:

  • Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9, České Budějovice 

Datum konání:

  • 19. 6. 2023, 10:00–13:00

Diskutovat budeme o sociálním podnikání a zaměstnávání lidí se sociálním znevýhodněním (lidé bez stabilního bydlení, po léčbě závislosti, výkonu trestu), představíme metodu tréninkového zaměstnávání a související legislativu, včetně vznikajícího zákona o registrovaném sociálním podniku a rovněž připravované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Program: 

  • Restart Shop: tréninková pracovní místa, která pomáhají životním restartům - příklad dobré praxe https://www.restartshop.cz/
  • Tréninkové zaměstnávání: představení metody, která kombinuje pracovní trénink a osobní stabilizaci https://www.treninkovezamestnavani.cz/
  • Zákon o registrovaném sociálním podniku a jeho potenciál pro zaměstnávání lidí se sociálním znevýhodněním a nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

Cílem setkání je informovat o metodě tréninkového zaměstnávání, jejích přínosech i limitech. Chceme podpořit zaměstnavatele, sociální podniky, zástupce úřadu práce, sociální pracovníky a pracovnice a další aktéry, aby mohli využívat potenciál zaměstnávání lidí se sociálním znevýhodněním.

Prosíme o potvrzení účasti na tomto odkazu

Akce je součástí projektu „Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita“. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Tagy