Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Kulatý stůl: Zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním PLZEŇSKÝ KRAJ

Srdečně Vás zveme na kulatý stůl “Zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním”, který se uskuteční 18. 5. 2023 v Plzni.

Kde: 

Kdy: 

  • 18. 5. 2023, 9:00–13:00

Program: 

9:00 Zahájení, úvodní slovo
Martina Zikmundová, Česká asociace streetwork, o.p.s. 

9:05 Restart Shop: tréninková pracovní místa, která pomáhají životním restartům - https://www.restartshop.cz/
Martina Zimmermannová, Česká asociace streetwork, o.p.s. 

9:35 Tréninkové zaměstnávání: představení metody, která kombinuje pracovní trénink a osobní stabilizaci - https://www.treninkovezamestnavani.cz/
Tomáš Příhoda, mentor a pracovník pro podporu tréninkových zaměstnanců, Jindřich Vobořil, zaměstnanec, Restart Shop 

10:00 Zákon o registrovaném sociálním podniku a jeho potenciál pro zaměstnávání lidí se sociálním znevýhodněním 
Martina Zikmundová, Česká asociace streetwork, o.p.s.

10:30 Přestávka na kávu a občerstvení

10:50 Nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
Pavel Dudek, vedoucí Oddělení strategií trhu práce, Odbor integrace na trh práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

11:30 Jak NEdělat sociální podnikání – příklady z praxe
Iva Černá, lokální konzultantka sociálního podnikání pro Jihozápad (MPSV)

12:00 Diskuse k připravovaným legislativním záměrům, k praxi sociálních podniků a identifikovaným potřebám lidí se sociálním znevýhodněním

13:00 Konec akce

Akce je součástí projektu „Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita“. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Tagy