Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Práce s neorganizovanou mládeží ve věku 15+ s udělenou dočasnou ochranou

V Praze (a zároveň online) se uskuteční kulatý stůl k tématu Práce s neorganizovanou mládeží ve věku 15+ s udělenou dočasnou ochranou (NEET- Not in Education, Employment, or Training), jehož cílem je zmapovat aktuální situaci NEETs v ČR a sdílení know-how, jak tyto mladé lidi najít a aktivovat.

Srdečně vás zveme ke kulatému stolu, který se uskuteční 15. března v Praze i online a ČAS jej pořádá společně s IOM (Mezinárodní organizací pro migraci) a META (neziskovou organizací, která podporuje cizince v rovném přístupu kde vzdělávání a pracovní integraci). 

Zaměříme se u něj na téma NEETs neboli zvláště zranitelných mladých lidí, kteří nejsou ani zaměstnáni, ani se neúčastní přípravy na budoucí povolání (NEET = Not in Education, Employment, or Training). 

Cílem setkání je zmapovat aktuální situaci NEETs v ČR a najít možnosti, jak tuto cílovou skupinu vyhledat a aktivizovat. Bude sdíleno know-how a představeny příklady dobré praxe. 

Účast je možná prezenčně i online, kapacita prezenční účasti je 30 osob. Po jejím naplnění ostatní zájemce pozveme k účasti online.

Místo konání:

  • Kongresové centrum Masarykova kolej (salon Nautilus), Thákurova 1, Praha 6

Program:

10:00–10:30
Úvod

10:30–10:50
Představení existujících výzkumů a mapy

10:50–11:15
Diskuze

11:15–12:00
Témata (příspěvek a následná diskuze)
Oslovení cílové skupiny (Kotec)
Jak můžeme motivovat a nalákat do služeb - Nbídka služeb (Ponton, Armáda spásy)

12:00–12:30
Oběd

12:30–13:45
Témata (příspěvek a následná diskuze)
Dostupnost sociálních služeb - NZDM a terén
Připravenost služeb - jak mladistvé zapojit a udržet je v nabídce
Možnosti alternativ, jejich dostupnost a nabídka (knihovny, MAS) 
Zajištění psychosociální pomoci (META) 

13:45–14:15
Možnosti financování

14:15–14:40
Diskuze 

14:40–15:00
Závěr

Součástí kulatého stolu bude i online přenos s tlumočením do ukrajinštiny pro zástupce diaspory.

Pro přihlášení ke kulatému stolu vyplňte tento webový formulář - https://bit.ly/3IMzx5A

Tagy