Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Konference s výsledky výzkumu kontaktní práce

Srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci projektu Kontaktní práce – komplexní nástroj pomoci v přirozeném prostředí klienta.

Konference s názvem KONTAKTNÍ PRÁCE – SOCIÁLNÍ PRÁCE V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ KLIENTA (současnost a budoucnost kontaktní práce) se uskuteční 6. 10. 2022 (9:30 – 15:00) na Novotného lávce 5, Praha 1.

Na konferenci budou představeny výsledky sociologického výzkumného projektu zaměřeného na teorii a praxi kontaktní práce. Nakolik je možné kontaktní práci vykonávat v podmínkách nastavených zákony a zvyklostmi? Kde jsou hlavní překážky kontaktní práce? Mohou kontaktní práci vykonávat obce?

Program:

  • Představení projektu (ČAS a kontaktní práce – stručný úvod k pojmu a jeho historickým souvislostem): Martina Zikmundová (ČAS)
  • Představení projektu – stručný popis výzkumu a jeho výstupů: Ida Kaiserová (MAKAI)
  • Sociální práce na obcích: Melanie Zajacová (MPSV)
  • Problematika přenesené působnosti: Ida Kaiserová (MAKAI)
  • Případová studie – MČ Praha 7 – CaseMan – software pro case management – sociální práce zaměřená na klienta: Kateřina Laskovská (MČ Praha 7)
  • Návrh inovací a jejich využití pro kontaktní práci: Petra Kutálková (MAKAI)
  • Vzdělávání kontaktních pracovníků metodou učící se skupiny: Petr Matoušek (MAKAI)

Přijďte si poslechnout výsledky výzkumu a možnosti jejich implementace v praxi!

Výzkumný projekt České asociace streetwork z.s. a společnosti MAKAI-ateliér, s. r. o byl podpořen Technologickou agenturou ČR.

Tagy