Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Týden nízkoprahových klubů 2022

Nízkoprahové kluby zvou na návštěvu světa teenagerů. Prostřednictvím akcí pro veřejnost koncentrovaných v týdnu 19.-23. září seznámí návštěvníky s významem nízkoprahových klubů pro děti a mládež a přiblíží veřejnosti téma chudoby a uprchlické krize.

Poslední celý zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní 16. ročník se bude konat 19. – 23. září 2022, kdy nízkoprahové kluby pro děti a mládež napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi. 

Letos se v kampani zaměřujeme na:

1. Dopady chudoby na dětství a dospívání.
2. Projevy uprchlické krize v nízkoprahových klubech.

Co je cílem kampaně Týden nízkoprahových klubů?

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

Tento rok jsme kampaň zaměřili na téma chudoby a jejích dopadů na dětství a dospívání a na téma uprchlické krize. Události ve světě zahýbaly křehkou stabilitou. Společnost, která se ještě nevzpamatovala z důsledků pandemie, se musí vyrovnat se sociálními a ekonomickými dopady blízkého válečného konfliktu. To vše klade nové nároky na nízkoprahové sociální služby, které často tvoří jakési mosty mezi různými světy a stávají se ústy, skrze které mohou být jejich klienti slyšeni.

Vyberte si program ve vašem regionu, sdílejte a především - navštivte své lokální NZDM! 

Také jsme napsali: 

Sledujte náš Facebook, kde se dozvíte více!

Kontakt pro média: 

Václav Zeman, Česká asociace streetwork (ČAS) – mediální servis tel.: 732 151 250 mail: vaclav@storyhunters.cz

Tagy