Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Regionální konference (PLK): Nové trendy (nejen) sociální práce v Plzeňském kraji

Pozvánka na regionální konferenci České asociace streetwork v Plzeňském kraji

Anotace: 

Konference je zaměřena na aktuální témata a trendy v sociální práci se zaměřením na síťování a spolupráci nízkoprahových sociálních služeb s orgány SPOD a službami v rámci Reformy psychiatrické péče. Je určena širokému spektru odborníků od pracovníků v nízkoprahových sociálních službách přes zaměstnance OSPOD, zaměstnance škol a školských zařízení až po politicky odpovědné aktéry v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování.

Termín:

  • 23. 6. 2022, 9:30 – 14:30

Místo:

  • Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, jednací sál Zastupitelstva

Program konference:

9:30 – 9:45
Prezence účastníků

9:45 – 10:00
Zahájení konference
Mgr. Jakub Havlíček, regionální koordinátor ČAS pro Plzeňský kraj
Mgr. Martina Zikmundová, ředitelka ČAS

10:00 – 11:00
Reforma psychiatrické péče pro cílovou skupinu dětí a adolescentů – Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty
PhDr. Zdeňka Benešová, ředitelka organizace Pro zdraví 21, z.ú (Beroun)

11:15 – 12:05
Příklad spolupráce mezi OSPOD a sociální službou z Prahy 2
Mgr. Marta Konvičková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Praha 2 
Bc. Matouš Knapp, koordinátor terénních programů Beztíže

12:15 – 13:00
Příklad spolupráce mezi OSPOD nebo školou a sociální službou z Plzně
Mgr. Jakub Kuchař, NZDM Pixla, organizace Ponton, z.s.

13:20 – 13:45
Adiktologický multidisciplinární tým jako platforma spolupráce zdravotních a sociálních služeb v Plzeňském kraji
Mgr. Jakub Havlíček

13:45 – 14:20
Panelová diskuze účastníků na téma Budoucnost sociální (spolu)práce s dětmi a mladými lidmi
Bc. Jakub Václavů, Mgr. Martina Zikmundová, PhDr. Zdeňka Benešová, Mgr. Marta Konvičková, Bc. Matouš Knapp

14:20 – 14:30
Zakončení konference

Občerstvení je pro účastníky konference zajištěno.

Tagy

Přílohy