Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Regionální konference (STC): Spolupráce v rámci včasné intervence a inkluze u ohrožených dětí a mládeže

V rámci projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, jsme pro Vás ve spolupráci se Středočeským krajem a pod záštitou radního pro oblast sociálních věcí připravili regionální konferenci věnovanou tématu včasné intervence a inkluze pro děti a mládež a zapojení institucí a služeb v síti.

Protože se doba mění a přicházejí nové výzvy, stále více se daří spolupracovat a navazovat pracovní spojenectví napříč resorty. Do popředí se klade hlavně zájem klienta a jeho blízkého okolí a to s sebou nese větší zapojení a otevření všech zainteresovaných, včetně klientů a jejich rodin.

Tématem konference bude tvorba a dobré nastavení sítě služeb, spolupráce různých resortů, představí se nové projekty, které staví na meziresortní spolupráci a zaměřují se na intervenci a inkluzi ve spolupráci s nízkoprahovými službami pro děti a mládež.

Termín konference:

  • 27. 4. 2022, 9:00 – 16:00

Místo:

  • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, Zasedací sál zastupitelstva

Konference bude rozdělena tematicky do dvou částí.

V dopoledním bloku bude pozornost zaměřena na oblast nízkoprahových služeb pro děti a mládež a jejich kvalita v rámci příspěvku o metodických dohlídkách a dále v rámci panelové diskuze mohou všechny služby debatovat a vznášet připomínky nad Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje.

V odpoledním bloku se představí tři nové a zajímavé projekty:

První z nich – projekt Signály nám ukáže, jak lze pracovat a spolupracovat strukturovaně a jednotně v rámci jedné lokality při včasném odhalování a vyhledávání ohrožených, zanedbávaných nebo týraných dětí. Byť probíhá pilotně v Mostě, je možným zdrojem inspirace pro další města nebo ORP.

Dalším velkým tématem je péče o duševní zdraví dětí a mladistvých. Představíme tedy Tým duševního zdraví na Kutnohorsku – jeho vznik, činnost, vize a naplnění.

Následně na Kutnohorsku zůstaneme a budeme mít možnost seznámit se s projektem Eduzměna Kutnohorsko, který se věnuje reformě a změně vzdělávání, tak aby z něj děti měly radost a zejména přínos a nedocházelo k předčasným odchodům ze vzdělávání.

Podrobný program naleznete v příloze.

Věříme, že se nám povede uspořádat příjemné a zejména přínosné setkání odborníků ze sociálních služeb.)

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Kotová, regionální koordinátorka, +420 608 742 309

Tagy

Přílohy