Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Práce s agresivním klientem

Česká asociace streetwork, z.s. Vás zve na dvoudenní kurz „Práce s agresivním klientem“. Kurz je akreditován MPSV.

Rozsah kurzu:

 • 16 hod.

Počet účastníků:

 • max. 15 osob

Komu je kurz určen:

 • pracovníkům a pracovnicím sociálních služeb – především terénní programy, NZDM, adiktologické služby, služby pro lidi bez domova, SAS, ale i všechny další sociální služby, 
 • studentům, kteří se o danou oblast zajímají a zároveň vykonávají v některé sociální službě praxi, 
 • dalším profesionálům, kteří pracují s lidmi v různých profesích. 

Termín kurzu:

 • 22. – 23. 9. 2021

Výuka:

 • 1. den: 10–18 hod.
 • 2. den: 9–17 hod.

Lektorka kurzu:

Mgr. Martina Zikmundová – vystudovala FF UK v Praze, obor psychologie, 10 let pracovala jako terénní pracovnice a psycholožka v organizaci Rozkoš bez Rizika. Posléze působila v Centru pro osoby v konfliktu se zákonem Sananim z.ú. Nyní je ředitelkou ČAS. Věnuje se supervizi a lektorské činnosti.

Anotace kurzu:

Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích a porozumění vlastní agresi. Kurz se zabývá otázkami: Co je agrese? Jak vypadá agresivní chování? Jsem agresivní? Jak se prosazuji? Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci a pravidla, jak k agresi, ke klientovi s agresí v chování či dalším osobám přistupovat, jak pracovat se svou agresí.

Cílem kurzu je připravit pracovníky na praktické řešení vypjatých situací. Kurz se bude mimo jiné zabývat těmito okruhy:

 • příčiny agrese a základní typy agrese
 • zvládání situací s různými typy agrese ze strany klienta 
 • předcházení agresivnímu chování
 • agresivní neklient (např. rodič či rodinný příslušník, soused)

Místo konání:

 • Marianeum, Praha

Cena kurzu:

 • Cena kurzu stanovena ve výši 3 000 Kč.
 • Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč. 
 • K dispozici káva, čaj.

Uzávěrka přihlášek:

 • 1. 9. 2021 V kurzu jsou volná místa, lze se hlásit i po uzávěrce (do 21. 9. 2021) 

Tagy

Cena kurzu

3 000 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 400 Kč.

 V kurzu jsou volná místa, lze se hlásit i po uzávěrce (do 21. 9. 2021). Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.