Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL

Česká asociace streetwork vás zve na jednodenní kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2020/0170-SP/PC/VP. Kurz bude realizován online.

Termín kurzu:

  • 19. 5. 2021

Výuka:

  • 9–17 hodin

Rozsah kurzu:

  • 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 16

Pro koho je kurz určen:

  • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Anotace:

Obsah kurzu se orientuje na práci s klienty NZDM a terénních programů pro děti a mládež. Cílem kurzu je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, bezpečné pro službu a aby bylo možno nabízet sociální výkony. Kurz se nese v duchu poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky, a proto s nimi chceme pracovat“. Kurz není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s aktivním zapojením účastníků.

V rámci setkání probereme možné varianty pravidel, probereme různé fáze bytí pod vlivem, naučíme se, jak vliv poznat a jak začít rozhovor s klientem na toto téma. Dále probereme, jak konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda se to dá, jaká jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému. Budeme řešit i jak pracovat v mimořádných situacích a s nespolupracujícím klientem.

Kurz je zaměřen prakticky, budeme pracovat s kazuistikami účastníků, budeme se dotýkat jejich vlastních postojů, probereme práci s pravidly jako nástrojem naší práce a důraz bude na dodržování hranic – osobních, profesních, etických.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří chtějí změnit nastavení pravidel nebo kteří tápou, jak vhodně službu pro tyto klienty nastavit.

Lektoři:

Mgr. Helena Kotová – praxe 16 let v nízkoprahových službách (NZDM, K-centrum, terénní práce), načas přerušené zaměstnáním v Probační a mediační službě ČR, nyní regionální koordinátorka ČAS v Ústeckém a Středočeském kraji. Lektorka a hodnotitelka kvality České asociace streetwork, metodička sociálních služeb.

Bc. Kamila Zelená – v nízkoprahových službách pracovala jako dobrovolník od roku 2004, od roku 2011 je zaměstnána v NZDM Bedna v Příbrami (Ponton z.s.), pracuje v ambulanci a v terénu s cílovou skupinou ve věku 6–20 let, v současnosti je vedoucí a metodičkou služby.

Místo konání:

  • online

Cena kurzu:

  • 2 050 Kč 
  • 1 750 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s. 

Uzávěrka přihlášek:

  • 14. 5. 2021

Tagy

Cena kurzu

2 050 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 1 750 Kč.

Online kurz. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.